Skoči do osrednje vsebine

Odpornost mikrobov proti antibiotikom predstavlja veliko grožnjo za javno zdravje

Državna sekretarka prim. Simona Repar Bornšek se je danes udeležila strokovnega posveta na temo odpornosti prosti antibitikom. Na posvetu z naslovom "Oskrba starejših v luči smotrne uporabe antibiotikov in zmanjšanja protimikrobne odpornosti v Domovih za starejše" je izpostavila, da predstavlja odpornost mikrobov proti antibiotikom veliko grožnjo za javno zdravje. Gre za pomemben zdravstveni izziv v Evropi in svetu, ki se ga še premalo zavedamo in predvsem premalo vlagamo v potrebne ukrepe na tem področju.

"Naši skupni dolgoročni načrti so zaobjeti v Državni strategiji "eno zdravje" za obvladovanje odpornosti mikrobov (2019-2024) s triletnim akcijskim načrtom, ki jo je sprejela vlada letos jeseni, katere pripravo smo  koordinirali na Ministrstvu za zdravje in povezuje tudi veterino in okolje, kar je v skladno z mednarodnimi priporočili.

Ob svetovnem tednu ozaveščenosti o antibiotikih si strokovnjaki še posebej trudite povečati zavedanje o odpornosti na antibiotike in spodbuditi najboljše prakse splošne javnosti, zdravstvenih delavcev in oblikovalcev politike, da se prepreči nadaljnje pojavljanje in širjenje odpornosti na antibiotike.

Stanovalcem v domovih starejših občanov zdravniki pogosto predpišejo antibiotike. Kljub temu, da je predpisovanje antibiotikov v domovih za starejše v Sloveniji med nižjimi v Evropi, pa so stanovalcem pogosto predpisani zelo širokospektralni antibiotiki. Poleg tega se mikrobiološka diagnostika, kljub zagotovitvi, izvaja redko. Stanovalci so pogosto kolonizirani z večkratno odpornimi bakterijami, proti katerim predpisani širokospektralni antibiotiki niso učinkoviti.

V letošnjem letu smo na pobudo varuha človekovih pravic že sklicali medsektorski sestanek za skupno ukrepanje na tem področju. Ključni dogovor je bil, da Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalno komisijo za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb pristopi k posodobitvi in nadgraditvi navodil za preprečevanje in obvladovanje okužb v socialno varstvenih zavodih, kjer se izvaja zdravstvena dejavnost. Priprava dokumenta je v zaključni fazi, tako da bomo v kratkem ponovno pristopili k organizaciji sestanka za predstavitev dokumenta.

V teku so ponovno  delavnice za opazovalce higiene rok, v katere smo tokrat prvič vključili tudi kandidate za opazovalce iz domov za starejše, ki bodo pobudniki opazovanja higiene rok v svojih delovnih okoljih.

Gre za manjše ukrepe, ki se uvrščajo med najbolj učinkovite za varno izvajanje zdravstvene dejavnosti, ne samo v domovih za starejše, temveč pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti – za kakovostno in varno zdravstvo.

Poslanstvo Ministrstva za zdravje je voditi zdravstveno politiko v korist vseh prebivalcev Slovenije, tako, da se zagotavlja dostopna, učinkovita, kakovostna in varna zdravstvena obravnava ter najvišja stopnja varovanja ter krepitve zdravja, kar pomeni, da je skrb za kakovost in varnost v zdravstvu tudi eden izmed prioritetnih ciljev v Programu dela Ministrstva za zdravje. Področje kakovosti in varnosti v zdravstvu je posebej izpostavljeno tudi v koalicijski pogodbi.

Ne glede na zaveze v različnih mednarodnih in nacionalnih dokumentih je skrb za smotrno rabo protimikrobnih zdravil in zmanjšanje protimikrobne odpornosti v domovih za starejše prioritetni izziv, ki mora biti naslovljen tako na nacionalni ravni, na ravni posameznega izvajalca zdravstvene dejavnosti, kot na ravni posameznega zdravnika", je zaključila državna sekretarka.