Skoči do osrednje vsebine

Odločitve Vlade RS z 52. seje s področja MKGP

Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja MKGP

Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču o trgovinskih standardih za oljčna olja, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke

Vlada je sprejela predlog stališča do Predloga sklepa Sveta o stališču o trgovinskih standardih za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC). Vlada RS podpira predlog stališča.

S tem sklepom Svet EU pooblasti Komisijo za zastopanje stališča Unije v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC), in sicer glede spremembe trgovinskih standardov za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin.

Gre za tehnično revizijo trgovinskega standarda COI/T.15/NC No. 3/Rev. 13 za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin (odprava redakcijske napake v oddelkih o merilih čistosti in kakovosti ter vključitev novega načina odločanja za lampantna deviška oljčna olja).

Sklepi prispevajo k mednarodni harmonizaciji standarda za oljčno olje in s tem pošteni konkurenci pri trgovanju s proizvodi iz sektorja oljčnega olja.

Sklep, ki bo sprejet, bo zavezujoč za Unijo v mednarodni trgovini z drugimi članicami IOC in bo lahko vplival na vsebino zakonodaje Unije, natančneje na tržne standarde za oljčno olje.

Predlog stališča RS do Predloga sklepa za izvajanje Sporazuma o partnerstvu med EU in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje na področju gozdov

Vlada je sprejela stališče k zadevi Predlog sklepa Sveta o določitvi stališča, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupnem odboru za izvajanje Sporazuma, ustanovljenem na podlagi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov, glede sprejetja poslovnika skupnega odbora za izvajanje Sporazuma. Vlada RS podpira predlog stališča.

Prvi sestanek Skupnega odbora za izvajanje Sporazuma je predviden v novembru 2019. Prvi dve leti bodo sestanki dvakrat na leto, nato enkrat na  leto.

Sprejetje poslovnika skupnega odbora je bistvenega pomena za začetek izvajanja določb Sporazuma, čigar namen je zagotavljati, da so ves les in lesni proizvodi, ki se iz Socialistične republike Vietnam uvažajo v Evropsko unijo, proizvedeni zakonito. To se bo doseglo z vzpostavitvijo in izvajanjem vietnamskega sistema za zagotavljanje zakonitosti lesa, zaradi česar se bo v Unijo izvozilo samo preverjene pošiljke.

Sporazum  je eden izmed ukrepov EU, ki obsegajo podporo državam proizvajalkam lesa, večstransko sodelovanje za preprečevanje trgovine z nezakonito pridobljenim lesom, podporo pobudam iz zasebnega sektorja ter ukrepe za odvračanje naložb v dejavnosti, ki spodbujajo nezakonito sečnjo. Gre za shemo izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost iz tretjih držav.

Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe v zvezi z uvedbo omejitev zmogljivosti za trsko

Vlada je sprejela stališče do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi  Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z uvedbo omejitev zmogljivosti za trsko iz  vzhodnega Baltskega morja, zbiranjem podatkov in nadzornimi ukrepi v Baltskem  morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolova trske  iz vzhodnega Baltskega morja. Vlada RS podpira predlog uredbe.

S tem aktom se spremeni Uredba (EU) v zvezi z uvedbo omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, in sicer na način, da se zmanjšajo odvečne  zmogljivosti flot za ribolov trske iz vzhodnega Baltskega morja

V luči ublažitve negativnih posledic za flote, ki imajo po naravi izjemen socialno-ekonomski pomen, zaradi popolnega zaprtja območja za vsakršen usmerjeni ribolov trske iz vzhodnega Baltskega morja, se bodo s predlogom uredbe uvedli tudi ukrepi za nepredvidljive razmere. To vključuje možnost dodelitve finančne podpore iz  Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti.

Predlog uredbe ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski gospodarski ribiči izvajajo ribolov v severnem Jadranu.

Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020

Vlada je sprejela predlog stališča do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije. Vlada RS podpira predlog uredbe.

Urejajo se interni in eksterni ribolovni staleži znotraj voda Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije. Komisija predlaga celotni dovoljeni ulov na podlagi mnenja o ulovu namesto na podlagi mnenja o iztovarjanjih, ki se je uporabljalo v preteklosti (strožji pogoji).

Predlog uredbe ne zadeva slovenskega ribištva, saj so omejitve ribolova malih pelagičnih staležev (sardele in sardona) ter pridnenih vrst v Jadranu določene v Predlogu uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v  Sredozemskem in Črnem morju.

Iskalnik