Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Urada za mladino organizacijam v mladinskem sektorju

Urad za mladino je danes, 9. 4. 2020, kot odgovor na zbrana vprašanja in izzive na digitalnem srečanju mladinskega sektorja na vse organizacije v mladinskem sektorju naslovil novo obvestilo z informacijami, ki dopolnjujejo že podane informacije v preteklem dopisu, poslanem 1.4.2 020.

Organizacijam v mladinskem smo posali naslednja pojasnila:

I. Aktualne razmere glede na postopke Javnega poziva za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020-2021 Postopek izbora upravičencev za sofinanciranje programov mladinskega dela za leta 2020 in 2021 se bo zamaknil zaradi t. i. paketa interventnih zakonov. Trenutno na Uradu proučujemo pobudo organizacij v mladinskem sektorju o predhodnem obveščanju prijaviteljev o uspešnosti njihove prijave na Javni poziv, s čimer bi zagotovili ustrezno informiranost organizacij za njihovo nadaljnje načrtovanje programa in aktivnosti mladinskega dela.

II. Splošna priporočila za izvajanje programov mladinskega dela: Organizacije pozivamo, da v tem zahtevnem času svojih aktivnosti ne prenehajo izvajati, ampak jih prilagodijo na način, da namesto fizičnega stika s svojimi uporabniki uporabljajo sodobne tehnologije za delo na daljavo. Ob tem je potrebno dosledno spoštovati navodila in smernice, ki jih objavljajo pristojne institucije.

III. Zbiranje informacij o aktivnostih v mladinskem sektorju: Na Uradu želimo zbrati čim več informacij o delovanju in angažiranosti organizacij mladinskega sektorja v danih razmerah, tako na področju izvajanja mladinskega dela kot tudi na področju preprečevanja širjenja virusne bolezni COVID-19. Ponovno vabimo vse naslovnike, da izpolnijo spletni obrazec.

IV. Informacije glede izvajanja programov EU Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota glede na vprašanja in pobude mladinskega sektorja: Nacionalna agencija Movit upravičence na svoji spletni strani obvešča o aktualnih informacijah v zvezi z izvajanjem projektov in prihajajočem prijavnem roku.

V. Poročanje za organizacije s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju: Organizacije s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju obveščamo, da se je rok za oddajo poročil podaljšal, tako da se izteče osmi dan od dneva prenehanja ukrepov.

VI. Zbrane informacije za organizacije v mladinskem sektorju v času trajanja epidemije: Kot odziv na vprašanja, ki so bila zastavljena na digitalnem srečanju mladinskega sektorja, sta Mladinski svet Slovenije in Mladinska mreža MaMa za organizacije v mladinskem sektorju zbrala informacije, ki bodo v pomoč pri organizaciji dela v času epidemije in odzivanju na njo. Informacije najdete tukaj

Z namenom medsebojnega informiranja in izmenjave vprašanj, mnenj, idej, predlogov, smo vzpostavili tudi Facebook skupino Mladinski sektor Slovenije. Vabimo vse, da se skupini pridružite.

Več informacij o aktualnem dogajanju na www.mlad.si