Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo občinam glede povračil stroškov odstranitve odpadkov

V Uradu Vlade za oskrbo in integracijo migrantov obveščamo obmejne občine, da nam morajo najkasneje do 30. 11. izstaviti zahtevke za povrnitev stroškov odstranitve odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov državne meje, če želijo, da bodo odobreni še letos.

Vlada Republike Slovenije je 17. 5. 2019 sprejela sklep, s katerim je odločila, da za odstranitev nezakonito odloženih odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov meje, občinam povrne stroške odstranitve teh odpadkov. Podlaga za plačilo stroškov sta informacija Policije, s katero sta ugotovljeni lokacija in vrsta odpadkov z navedbo, da so odpadki nastali kot posledica nezakonitih prehodov državne meje ter zahtevek občine, utemeljen z listinsko dokumentacijo.

Povrnitev stroškov izvedemo v UOIM, kjer za potrditev upravičenosti povračila lahko zaprosimo Ministrstvo za okolje in prostor. Občine morajo UOIM izstaviti e-račun, zahtevku na predpisanemu obrazcu z obveznimi prilogami pa hkrati priložiti račun pristojne službe, ki je izvedla čiščenje.