Skoči do osrednje vsebine

Ob prihajajočem mednarodnem dnevu invalidov

Ob prihajajočem mednarodnem dnevu invalidov, ki bo 3. decembra, je danes v prostorih Zavoda za zaposlovanje RS, potekala 7. seja Sveta za invalide RS. Seje se je udeležila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer.

Ministrica je zbrane nagovorila in izrekla čestitke ob prihajajočem dnevu za invalide, ki so ga Združeni narodi razglasili za mednarodni dan invalidov in ki ga vsako leto obeležuje tudi Evropska unija tokrat pod geslom Evropski dan invalidov. Med drugim je spomnila, da se je Slovenija leta 2008 z ratifikacijo Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola zavezala, da bo spoštovala in izpolnjevala svoje zaveze ter implementirala Konvencijo v svoj pravni sistem. ''Tako kot Slovenija je ratificirala Konvencijo tudi Evropska unija leta 2010 in Slovenija ima kot polnopravna članica Evropske unije zato tudi obvezo uresničevati skupno zadane evropske cilje'', je poudarila.

V letih po ratifikaciji Konvencije je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ravnalo kot odgovorno ministrstvo za koordinacijo in implementacijo Konvencije o pravicah invalidov in skušalo v največji meri uresničiti svojo nalogo. Ministrica mag. Klampfer je poleg Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki je eden pomembnejših horizontalnih aktov, ki prepoveduje kakršnokoli diskriminacijo invalidov, izpostavila v svojem nagovoru tudi Zakon o socialnem vključevanju invalidov in zelo dolgo pričakovan Zakon o osebni asistenci. Kot je še dejala, je ''ministrstvo poleg zakonov in podzakonskih aktov sprejelo tudi Akcijski program za invalide 2014 – 2021 ter pripravilo prenekateri evropski projekt, med njim npr. projekt Zmoremo, Evropsko kartico za invalide, Prehod mladih in Socialno vključevanje.''

V svojem nagovoru je ministrica izpostavila tudi slovenski znakovni jezik, ki se uvršča med jezike manjšin v Sloveniji, a do sedaj še ne uživa ustavnega varstva in je zato kot materin jezik gluhih v neenakem položaju. ''Slovenski znakovni jezik je znak slovenske in kulturološke pripadnosti, socialnega povezovanja in s tem identifikacije jezikovne manjšine'' je poudarila in dodala, da Vlada RS s predlogom za začetek postopka za dopolnitev II. poglavja Ustave Republike Slovenije zasleduje cilj, da bi se slovenski znakovni jezik umestil v Ustavo Republike Slovenije''. S tem bi se, kot je povedala, ''uporabnikom slovenskega znakovnega jezika zagotovilo ustavnopravne podlage za ustrezne ukrepe, s katerimi jim bo dejansko omogočeno polno uveljavljanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih določa tudi Konvencija o pravicah invalidov''.

V sklopu aktualnih vsebin je ministrica mag. Klampfer omenila tudi spremembe zakonodaje s področja pokojninskega zavarovanja, ki jih bo v petek obravnaval Državni zbor na izredni seji. Prvi cilj sprememb je, da se z dvigom odmernih odstotkov zagotovi primernejši dohodek za varno starost ter da se posledično izboljša socialni položaj upravičencev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pri tem je posebna pozornost posvečena zvišanju socialne varnosti najranljivejših skupin v okviru pokojninskega sistema, med katere spadajo prejemniki najnižje starostne, invalidske in družinske pokojnine ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Na koncu je še poudarila pomen upoštevanja mnenja invalidskih organizacij in njihovih predstavnikov ter strokovnih institucij s področja invalidskega varstva. ''Njihova participacija je nujno potrebna, da bi invalidska politika zaživela v pravem pomenu'' je zaključila.