Skoči do osrednje vsebine

Ob 18. novembru, Evropskem dnevu antibiotikov, in Svetovnem tednu ozaveščanja o antibiotikih, od 18. do 24. novembra 2019

Ukrepajmo danes, da obvarujemo učinkovitost antibiotikov v prihodnosti.

Naraščajoča odpornost bakterij proti antibiotikom (AMR) ogroža zdravje ljudi in živali po vsem svetu.

Evropske in druge mednarodne organizacije predlagajo ukrepe za omejitev rabe antibiotikov pri ljudeh in živalih. Vse porabnike antibiotikov pozivajo k preudarni in odgovorni rabi.

Z drugimi ukrepi je treba zmanjšati potrebe po predpisovanju antibiotikov.

Prekomerna, neprimerna ali neustrezna raba antibiotikov je doprinesla k pojavu in širjenju odpornosti bakterij.

Naraščanje odpornosti bakterij proti antibiotikom predstavlja resno nevarnost za zdravje ljudi, za dobrobit in zdravje živali po vsem svetu.

Vedeti je treba, da je za razvoj novega antibiotika potreben čas in denar ob tveganju, da bi bakterije hitreje razvile odpornost proti njegovemu delovanju, kot bi se povrnil potreben vložek, zato se je razvoj zelo upočasnil.

Za uspešen boj proti AMR je nujno potrebno medsebojno sodelovanje najrazličnejših področij na svetovni in državni ravni.

Upočasnitev pojavljanja odpornih bakterij je ključnega pomena za ohranjanje učinkovitosti obstoječih antibiotikov. 

Za učinkovito varovanje zdravja  je potrebno preprečevanje okužb z čimbolj doslednim izvajanjem ustreznih higienskih in ostalih biovarnostnih ukrepov v reji in oskrbi živali. Odporne bakterije se lahko prenašajo iz okolja, med ljudmi, živalmi, živalmi in ljudmi in v obratni smeri.

Cilj letošnjega 'tedna ozaveščanja o antibiotikih' je izboljšati ozaveščenost o tveganjih za zdravje, ki jih predstavlja odpornost bakterij proti antibiotikom in spodbujati dobre prakse na tem področju, da se omeji pojavnost in širjenje odpornih bakterij po vsem svetu.