Skoči do osrednje vsebine

Novi kandidati za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike v letu 2019

Na Ministrstvu za okolje in prostor so pretekli teden potekali preizkusi znanja za kandidate za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike. Uspešnih je bilo 10, v vsem letu 2019 skupno 16 kandidatov.

Pred tem, v oktobru in novembru 2019, se je 22 kandidatov udeležilo šestdnevnega usposabljanja. Na predavanjih so spoznali sistem varstva narave, zgodovino, institucije, ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, Naturo 2000 in zavarovana območja ter naravovarstveni in inšpekcijski nadzor. Na tridnevnem praktičnem usposabljanju, ki so ga izvedli inštruktorji Policijske akademije, so se seznanili z delom nadzornika kot uradne osebe in z operativnimi postopki na terenu. Zaključni dan v Triglavskem narodnem parku (TNP) je bil posvečen zlasti praktičnim vidikom neposrednega nadzora v naravi.

V zadnjih petih letih (obdobje 2015 do 2019) je usposabljanje z uspehom na preizkusu znanja zaključilo 144 kandidatov.

Naravovarstveni nadzorniki in prostovoljni nadzorniki sedaj delujejo v TNP, v Parku Škocjanske jame, Kozjanskem parku, v krajinskih parkih Goričko, Sečoveljske soline, Strunjan, Drava, Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Tu opazujejo in spremljajo stanje v naravi, opozarjajo na varstvene režime in ugotavljajo kršitve predpisov. Pri svojem delu sodelujejo tudi z Policijo in inšpektorji.

Več informacij o neposrednem nadzoru v naravi