Skoči do osrednje vsebine

Vloge, ki jih lahko stranka odda po pošti ali elektronski pošti na lokaciji Tobačna ulica 5

Na Upravni enoti Ljubljana se soočamo s povečanim številom okužb med zaposlenimi. Kljub trudu in angažiranju naših zaposlenih, ki so zdravi in opravljajo svoje delo na delovnih mestih, prihaja do občasnih motenj pri izvajanju posameznih upravnih storitev. Vse stranke prosimo za strpnost in razumevanje.

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, veljavnim Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo sporočamo, da zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 na Upravni enoti Ljubljana lahko preko priporočene pošte ali elektronske pošte oddate sledeče vloge:

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo sporočamo, da zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 na Upravni enoti Ljubljana lahko preko priporočene pošte ali elektronske pošte oddate sledeče vloge:

 • prijava začasnega/stalnega prebivališča (lastnoročno podpisana vloga ter dokazila o pravici bivanja na naslovu (izjava o lastništvu/solastništvu nepremičnine, najemna pogodba ali soglasje lastnika/solastnika/stanodajalca),
 • vloge za izdajo potrdil iz uradne evidence (naprimer o stalnem/začasnem prebivališču, o skupnem gospodinjstvu, o pravočasno vloženi prošnji - tujci),
 • vloge za potrditev potrdil o živetju,
 • zahteve za posredovanje osebnih podatkov,
 • vloga za vpis spremljevalcev v evidenčni karton (k izpolnjeni vlogi, se priloži kopija evidenčnega kartona),
 • vloge o veljavnosti vozniškega dovoljenja, prometnega dovoljenja,
 • vloge za izdajo izpiska o rojstvu, sklenjeni zakonski zvezi, smrti in podobno, 
 • vloge za izdajo in podaljšanje dovoljenja za začasno/stalno prebivanje v Republiki Sloveniji,
 • vloge za izdajo in podaljšanje potrdila o prijavi prebivanja za državljana EGP (stalno in začasno),
 • zahtevek za udeležbo v enotnem tečaju (brezplačni tečaj slovenskega jezika),
 • zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika.

Prav tako vas pozivamo, da vse dopolnitve k vlogam, za katere obisk upravne enote ni nujen, pošljete priporočeno po pošti na naslov Upravna enota Ljubljana, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti (ue.ljubljana@gov.si). Vloga naj bo razumljiva in podpisana lastnoročno. Na vlogo podajte tudi svoj kontakt (naslov elektronske pošte ali telefonska številka), da lahko v primeru nepopolnosti vloge, le-to kar najhitreje odpravimo.

V primeru, da je obisk upravne enote nujen, se predhodno naročite na telefonsko številko 01 475 56 21.

Na elektronski naslov narocanje.uelj@gov.si posredujte osnovne kontaktne podatke in ne pozabite pripisati tudi telefonske številke, na katero ste dosegljivi. V nasprotnem primeru elektronske pošte ne bomo obravnavali. 

Konkretnih informacij o poteku upravnih postopkov zaradi varovanja osebnih podatkov po telefonu ne posredujemo.

Hvala za razumevanje.