Skoči do osrednje vsebine

Druga seja Sveta za vinogradništvo in vinarstvo

V okviru Festivala vin v Cankarjevem domu je v petek potekala 2. seja Sveta za vinogradništvo in vinarstvo. Na seji so obravnavali usmeritve za pripravo strategije slovenskega vinogradništva in vinarstva ter razpravljali o pristopu k sektorski promociji. Seje se je udeležil tudi direktor Direktorata za hrano in ribištvo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Bojan Pahor.

2. seja Sveta za vinogradništvo in vinarstvo v Cankarjevem domu

Svet za vinogradništvo, ki mu predseduje dr. Franc Čuš, je na tokratni 2. seji razpravljal glede pristopa k sektorski promociji. Seje sveta so se udeležile vse tri panožne organizacije - Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije (VINIS), Združenje družinskih vinogradnikov-vinarjev Slovenije (ZDVVS) in Vinska družba Slovenije (VDS). Vse tri panožne organizacije so izmenjale svoja stališča in se dogovorile, da ponovno proučijo interes za pristop sektorja k promocijskim aktivnostim po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Do konca letošnjega naj bi se dokončno odločile o morebitnem pristopu.

Svet je razpravljal tudi glede priprave bodoče Strategije slovenskega vinogradništva in vinarstva. Svet je MKGP predlagal, da bodočo strategijo pripravi zunanji, neodvisni izvajalec. Člani Sveta so bili pozvani, da posredujejo svoje predloge predsedniku in sekretarki Sveta, ki bosta iz prejetih predlogov pripravila ključna izhodišča. Ključna izhodišča bodo posredovana vsem članom Sveta v obravnavo, ugotovitve in dogovori pa bodo temelj nadaljnjega dela za pripravo strategije slovenskega vinogradništva in vinarstva.