Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka Ministrstva za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan se je udeležila zagovora Tretjega nacionalnega poročila RS za Univerzalni periodični pregled, ki je mehanizem Sveta OZN za človekove pravice

Državna sekretarka Ministrstva za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan se je danes kot namestnica vodje delegacije v Ženevi udeležila zagovora Tretjega nacionalnega poročila Republike Slovenije za Univerzalni periodični pregled (UPR), ki je mehanizem Sveta OZN za človekove pravice. V okviru UPR države članice OZN medsebojno pregledujejo spoštovanje človekovih pravic v posamezni državi. V pregledih sodeluje vseh 193 držav članic OZN. Trenutno poteka tretji krog pregledov, ki se bo zaključil jeseni 2021. Pregled poteka v obliki interaktivnega dialoga z delegacijo države v pregledu, ki ji predstavniki drugih članic OZN podajajo vprašanja o stanju človekovih pravic in priporočila za izboljšanje njihovega varstva na nacionalni ravni.

1 / 4

Vodja delegacije, zunanji minister dr. Miro Cerar je uvodoma predstavil napredek Slovenije od prejšnjega pregleda v letu 2014, ob tem pa je še posebej izpostavil izpolnitev zaveze za vzpostavitev nacionalne institucije za človekove pravice s statusom A po Pariških načelih (sprejem Zakona o dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic). Državna sekretarka dr. Dominika Švarc Pipan je podala poročilo o napredku Slovenije na področjih enakosti spolov in pravic žensk, otrokovih pravic ter pravic LGBT. Posebej je opozorila na pomen prizadevanj v boju proti sovražnemu govoru, ksenofobiji in rasizmu. Poudarila je tudi, da je v postopku priprave na ministrstvu za pravosodje poseben kazenski zakon za mladoletnike, ki bo urejal vsebine, ki so zdaj sicer zajete v Kazenskem zakoniku, Zakonu o kazenskem postopku in Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij in se nanašajo na obravnavo mladoletnikov, z njim pa bo prenesena Direktiva (EU) št. 2016/800, ki vzpostavlja procesna jamstva za otroke, osumljene ali obdolžene kaznivega dejanja.

Dr. Dominika Švarc Pipan je spomnila tudi na mednarodno pripoznan uspeh Slovenije pri izvrševanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. K temu so prispevali sprejeti sistemski ukrepi na vladni ravni in vzpostavitev učinkovite projektne strukture na Ministrstvu za pravosodje.

Delegacijo v Ženevi je sicer vodilo Ministrstvo za zunanje zadeve, sodelovali pa so še nekateri drugi resorji in uradi vlade.

Nacionalno poročilo Slovenije je dostopno na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve. Poročilo je objavljeno tudi na spletnih straneh Sveta OZN za človekove pravice, kjer lahko najdete tudi poročila Urada visokega komisarja OZN za človekove pravice ter drugih deležnikov o stanju človekovih pravic v Sloveniji. Dostopna je tudi dokumentacija Slovenije s prvega in drugega kroga Univerzalnega periodičnega pregleda.