Skoči do osrednje vsebine

Naravovarstveni dan 2019

Naravovarstveni dan 2019 je v organizaciji Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave potekal na temo pogledov in sodelovanja med različnimi strokami, ki se neposredno ali posredno srečujejo s področjem varstva narave. V razpravi, v kateri so sodelovali predstavniki institucij, ki se pri svojem delu srečujejo s poslanstvom Zavoda za varstvo narave, je sodelovala tudi Direkcija Republike Slovenije za vode.

1 / 2

Mag. Neža Kodre, vodja Sektorja za razvoj in plan na Direkciji za vode, je v svojem predavanju poudarila potrebo po medsebojnem sodelovanju in razumevanju ciljev različnih strok, ki se vključujejo v okoljske cilje, med njimi tako cilje dobrega stanja voda kot ugodnega stanja habitatov. »Temeljni orodji za uspešno delo so podatki in argumenti ter dobra medsebojna komunikacija. Prav slednja je ključna pri srečevanju ciljev različnih sektorjev, kjer se morajo projekti skupaj načrtovati in usklajevati.« Ob tem je izpostavila, da Direkcija Republike Slovenije naravovarstvene cilje in smernice vključuje v številne dokumente in postopke s področja upravljanja voda ter da se na takšen način stremi k doseganju največjih možnih sinergij med različnimi sektorji.
V predstavitvi je bilo poudarjeno, da se na področju voda v zadnjih letih tako pri načrtovanju novih vodnogospodarskih ureditev kot tudi pri izvajanju različnih drugih projektov (Interreg, Life, Kohezija), vedno večji poudarek namenja povezavi ciljev zmanjševanja poplavne ogroženosti, doseganja dobrega stanja voda in doseganja ugodnega stanja habitatov. Prikazani so bili primeri sonaravnih vodnogospodarskih ureditev in nakazane rešitve za izzive, ki se pojavljajo pri sodelovanju med sektorjem upravljanja z vodami in sektorjem narave.