Skoči do osrednje vsebine

Nadzor tehtnic v ribiški industriji

Slovenija sodelujejo v evropskem projektu, Nadzor tehtnic v ribiški industriji. Projekt je organiziran v okviru delovne skupine za meroslovni nadzor evropske organizacije za zakonsko meroslovje (WELMEC ). Poleg Slovenije so članice projekta še Danska, Irska, Islandija, Finska, Norveška in Švedska.

Potekal je že peti sestanek predstavnikov nadzora, na katerem je s strani Slovenije sodelovala vodja sektorja za meroslovni nadzor go. Dušanka Škrbić iz Urada Republike Slovenije za meroslovje.  

Osnovni cilji projekta so sledeči:

  • Pregled predpisov na področju ribištva v posamezni državi članici.
  • Pregled ustreznosti neavtomatskih in avtomatskih tehtnic, ki se uporabljajo pri tehtanju ribiških proizvodov v posamezni državi članici, preko izvedbe inšpekcijskih pregledov v sodelovanju še z drugimi pristojnimi organi. V Sloveniji tovrstni pregledi potekajo v sodelovanju z Ribiškim inšpektoratom.
  • Priprava izsledkov in poročanje o ugotovitvah, o stanju tehtnic v posamezni državi, na sestanku delovne skupine za meroslovni nadzor WELMEC WG5, v mesecu novembru 2022.
  • Izvedba korektivnih ukrepov v primeru ugotovljenih neskladnosti.

Na dosedanjih srečanjih držav članic projekta je bilo ugotovljeno, da imajo vse, v projektu sodelujoče države članice, težave pri nadzoru ulovljenih količin ribiških proizvodov predvsem zaradi uporabe neskladnih oziroma zastarelih merilnih naprav, to je avtomatskih in neavtomatskih tehtnic, ki omogočajo goljufivo tehtanje proizvodov. Pogosto pa se tehtanje niti ne izvaja. Zaradi tega se ogromne količine ulovljenih ribiških proizvodov niti ne prijavijo, kar je v nasprotju z Uredbo o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov.  

Na 5. sestanku je predstavnik Norveške predstavil nove predpise na tem področju, ki so bili sprejeti na Norveškem in se nanašajo predvsem na sisteme tehtanja, ki se uporabljajo pri iztovarjanju oziroma tehtanju rib. V okviru predstavitve je bil predstavljen sistem ribiške industrije na Norveškem, državni organi, ki izvajajo nadzor na tem področju, meroslovni in drugi predpisi s področja ribištva, problematika, ki jo imajo inšpekcijski organi pri nadzoru količin prodanih rib ter podroben opis predpisov o novih avtomatskih tehtnicah in sistemih tehtanja, ki se bodo uporabljali pri iztovarjanju ribiških proizvodov.

Naša naslednja aktivnost v Sloveniji bo tako pregled neavtomatskih tehtnic na večjih ribiških plovilih ter posnetek stanja na področju tehtanja ribiških proizvodov. Aktivnosti bodo potekale v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z Ribiškim inšpektoratom.

Šesti sestanek projektne skupine je planiran za konec avgusta 2022, ko bomo tudi s strani Slovenije že lahko podali nekaj grobih ugotovitev iz nadzora.