Skoči do osrednje vsebine

Na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je potekala že 3. Seja medresorske delovne skupine za koordiniranje repatriacije Slovencev iz Venezuele – DSRep

V četrtek, 19.9.2019, se je na Uradu že tretjič v tem mesecu srečala medresorska delovna skupina za koordinacijo repatriacije Slovencev iz Venezuele, ki pripravlja akcijski načrt postopka in izvedbe repatriacije naših rojakov v domovino.

Gre za zelo kompleksen postopek, zato delovna skupina v okviru tega zelo aktivno preučuje in išče optimalne rešitve.

Prioritete so naslednje: (1) kdor ima sorodnike, pri katerih bi se lahko naselil, bo to zelo dobrodošlo (tako z vidika naselitvenih kapacitet, kot zaradi lažje in hitrejše integracije),

(2) pri ostalih naselitev v bližini krajev, od kjer izvirajo predniki, saj se bodo tako lažje vključili,

(3) naseliti jih blizu realnih možnosti za zaposlitev glede na njihov profil in

(4) naseliti jih tam, kjer je pričakovati, da bodo v okolju dobro sprejeti.

Ker gre za občutljiva vprašanja, ki vsebujejo tudi številne osebne podatke o podrobnosti ne moremo govoriti, dokler akcijski načrt ne bo dokončno pripravljen in ga bo tudi vlada potrdila.