Skoči do osrednje vsebine

Na mednarodni konferenci tudi o motenju radijskih postaj na meji z Italijo

V Sharm El Sheiku se zaključuje Svetovna konferenca Mednarodne telekomunikacijske zveze o radiokomunikacijah (WRC-19), ki obravnava najširšo globalno strategijo na področju radiokomunikacij.
Konference, ki letos poteka od 28. oktobra do 22. novembra 2019, se udeležuje tudi delegacija Republike Slovenije pod vodstvom državnega sekretarja na Ministrstvu za javno upravo Leona Behina. Udeleženci konference razpravljajo o rešitvah, ki naj bi zagotavljale dostop do hitrejših in cenovno dostopnejših povezav.

podpis pridržka državni sekretar Behin

podpis pridržka državni sekretar Behin | Avtor MJU

1 / 4

Delegacija Republike Slovenije se je zavzela za rešitev problema radijskega motenja na obmejnih območjih z Italijansko republiko. Na plenarnih zasedanjih je izpostavila problem FM frekvenčnega področja, ker proti Sloveniji še ni bila odpravljena nobena motnja. Nasprotno: proti Sloveniji je vloženih čedalje več tožb, zato je izrazila pričakovanje, da bo tudi postopni prehod na digitalni radio DAB+ izpeljan ob spoštovanju ITU sporazumov in pravil. Navsezadnje so prav prizadevanja na mednarodni in bilateralni ravni privedla do rešitve problema motenj na televizijskem delu radijskega spektra. Slovenija je danes, na predzadnji dan konference, na licu mesta uveljavljala pridržek (rezervacijo) v primeru nespoštovanja zavez, ki so opredeljene v sprejetih dokumentih ITU. Izvorno besedilo pridržka.

Na predlog Evropske komisije je Slovenija pristopila k podpisu dveh deklaracij. Tako je državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Leon Behin podpisal splošno deklaracijo, s katero se Slovenija zavezuje, da bo v skladu s Pogodbo o Evropski Uniji in Pogodbo o delovanju Evropske Unije pri upravljanju radiofrekvenčnega spektra upoštevala vse sprejete spremembe Pravilnika o radiokomunikacijah, ki so zajete v končnem aktu konference ter deklaracijo o Ukrajini, ki določa rešitve glede radiofrekvenčnega spektra na zasedenih območjih.

V petek, 22. novembra 2019, bo državni sekretar Leon Behin na zaključnem delu zasedanja podpisal posebno deklaracijo, s katero se bo zaključila letošnja WRC19 konferenca.

Svetovno konferenco organizira predvidoma vsaka štiri leta Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU), ki je specializirana agencija Združenih narodov in ima status mednarodne organizacije. Ustanovljena je bila leta 1865 v Parizu. Slovenija je pridružena polnopravna članica ITU od leta 1992. Njene naloge so: vzdrževanje in uveljavljanje mednarodnega sodelovanja med državami članicami ITU za izboljšanje in racionalno uporabo vseh vrst virov v telekomunikacijah, nudenje tehnične pomoči državam v razvoju, skrb za tehnični razvoj opreme in za njeno učinkovito uporabo ter za povečanje učinkovitosti telekomunikacijskih storitev in usklajevanje naporov držav članic pri doseganju teh ciljev.