Skoči do osrednje vsebine

Na konferenci »Pametna mesta 2019« tudi o izzivih kibernetske varnosti, e-identiteti in storitvah zaupanja

V ponedeljek, 16. septembra 2019, je na ljubljanskem gradu potekala mednarodna konferenca "Pametna mesta 2019" s podnaslovom "Resilient Cities: between digital and physical world«, ki so jo organizirali SRIP Pametna mesta in skupnosti v so-organizaciji z Mestno občino Ljubljana in Združenjem mestnih občin Slovenije.

Namen konference je vzeti pod drobnogled ravnanje občin in mest v primeru naravnih nesreč in nepričakovanih dogodkov. Konferenca je bila namenjena tako odjemalcem kot ponudnikom IKT storitev: odločevalcem, predstavnikom mest in občin ter podjetjem, raziskovalnim in razvojnim institucijam, ki delujejo na področjih IKT rešitev za pametna mesta in naselja.

 Dr. Uroš Svete, v.d. direktorja Uprave RS za informacijsko varnost (URSIV) je predstavil izzive kibernetske varnosti v Sloveniji ter novo organizacijo in pristojnosti novoustanovljene Uprave za informacijsko varnost. Pri tem je posebno pozornost namenil aktivnostim Vlade RS in Ministrstva za javno upravo pri organiziranju ekosistema kibernetske varnosti zlasti na strateškem področju.  Posebej je izpostavil pomen sodelovanja javnega in zasebnega sektorja tudi pri implementaciji Zakona o informacijski varnost, saj zlasti za kibernetski prostor velja, da ne pozna medresorskih in fizičnih ovir, pač pa je družba varna zgolj toliko, kolikor je varen njen najšibkejši člen. 

 Dr. Alenka Žužek Nemec iz Direktorata za informatiko je predstavila področje e-identitet in storitev zaupanja,  ki jih pravno uokvirja EU Uredba za e-identitete in storitve zaupanja eIDAS. Ministrstvo za javno upravo zagotavlja gradnike Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST, ki jih za varno e-poslovanje in e-storitve nudi javnemu sektorju. 

 Več o konferenci: http://www.smarttowns.eu