Skoči do osrednje vsebine

Možnosti znanstvenega sodelovanja in raziskav ter izzivi revidiranega zakona o hrani

Informacijska točka EFSA, ki deluje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), je včeraj v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) organizirala strokovno srečanje » Možnosti znanstvenega sodelovanja in raziskav ter izzivi revidiranega splošnega zakona o hrani na področjih delovanja Evropske agencije za varnost hrane«.

Predstavitev EFSA kontaktna točka na strokovnem srečanju

Predstavitev EFSA kontaktna točka na strokovnem srečanju

Strokovno srečanje je bilo namenjeno predstavnikom organizacij, imenovanih po 36. členu Uredbe 178/2002, in drugih institucij, ki delujejo na področjih poslanstva Evropske agencije za varnost hrane. Posebej so bile poudarjene novosti revidiranega splošnega zakona o hrani (Uredbe 178/2002), ki ga spreminja Uredba (EU) 2019 /1381 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU in bodo vplivale na področja sodelovanja z EFSA.  Predstavljene so bile tudi različne možnosti znanstvenega sodelovanja z EFSA, mednarodna projekta OBZORJE 2020 in Evropsko sodelovanje v znanosti in tehnologiji - COST (angl.: European Cooperation in Science and Technology), ter primeri znanstvenega sodelovanja v praksi.

Generalni direktor UVHVVR dr. Janez Posedi je poudaril: "Tesno in učinkovito  sodelovanje UVHVVR in znanstvene mreže na nacionalni ravni je ključno za učinkovit sistem zagotavljanja varne hrane in krme. Pomembno je obveščanje o tveganjih in zaupanje potrošnikov v delo odgovornih za obvladovanje tveganj. "Priprave na izvajanje Uredbe o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter primere znanstvenega sodelovanja v prihodnje je predstavil koordinator raziskav na Evropski agenciji za varnost hrane dr. Stef Bronzwaer, ki je spreminjajoči se svet v luči  znanosti in raziskav poimenoval »varna hrana na obzorju«.

Spremembe na področju varnosti hrane, nove tehnologije in nepričakovana tveganja ter nezaupanje potrošnikov zahtevajo pregleden postopek analize tveganja, ki vključuje oceno tveganja, obvladovanje tveganja in obveščanje o tveganju, ter posledično večjo vključenost vseh deležnikov na nacionalni ravni. Za soočanje z izzivi varnosti hrane so nujni učinkovita znanost, sodelovanje in povezovanje, kar dokazujejo prikazani primeri znanstvenega sodelovanja v praksi.