Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za javno upravo danes vlado seznanilo s pripravljenima osnutkoma sprememb zakonov za implementacijo odločbe Ustavnega sodišča

Ministrstvo za javno upravo je danes vlado seznanilo z osnutkoma zakonodajnih predlogov za implementacijo odločbe Ustavnega sodišča, in sicer s Predlogom o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor in Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor.

izjava po seji vlade, minister Rudi Medved

izjava po seji vlade, minister Rudi Medved | Avtor MJU

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo dva predloga za izpolnitev odločbe Ustavnega sodišča. Sprememba Zakona o volitvah v Državni zbor z uvedbo relativnega prednostnega glasu in spremembe meja volilnih okrajev z relativno sprejemljivim 10 do največ 15 odstotnim odstopanjem od povprečne velikosti volilnega okraja glede na število volilcev sta rešitvi, ki po mnenju pripravljavca zakonskih besedil zadostita zahtevam Ustavnega sodišča. Spreminjanje meja volilnih okrajev z večjimi odstopanji od navedenih pa pomeni preveliko tveganje, da rešitev ne sledi odločbi Ustavnega sodišča.

Ob sledenju geografski zaokroženosti občin prihaja celo do več kot 40 odstotnih odstopanj v eno ali drugo smer, kar je po mnenju strokovne skupine, ki se je lotila teh popravkov, pomeni izjemno velik odmik od osnovne dikcije odločbe Ustavnega sodišča. Enakega mnenja so tudi nekateri drugi strokovnjaki. Ministrstvo za javno upravo, ki je skrbnik volilne zakonodaje, za takšne rešitve ne more prevzeti odgovornosti in jih političnim strankam ne more ponuditi kot rešitev.

Po današnji seznanitvi Vlade Republike Slovenije z osnutkoma zakonskih besedil, bo Ministrstvo za javno upravo predloga osnutkov zakonskih sprememb poslalo političnim strankam, zastopanim v Državnem zboru in predsedniku republike Slovenije, kot podlago za odločitev in izjasnitev, kateri med predlogoma, torej med relativnim prednostnim glasom in predlaganimi popravki meja volilnih okrajev uživa dovolj politične podpore, da gre v obravnavo v DZ.