Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvu za obrambo in Sindikatu vojakov Slovenije po odpovedi Pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje SVS ni uspelo podpisati nove pogodbe

Sindikatu vojakov Slovenije (SVS) je Ministrstvo za obrambo 20. maja 2019 zaradi kršitev in prekoračitve sindikalnega delovanja na obrambnem področju odpovedalo Pogodbo o zagotavljanju pogojev za delovanje s šestmesečnim odpovednim rokom, ki je začel teči z dnem vročitve. V tem obdobju se je ministrstvo z vodstvom SVS pogajalo in usklajevalo o vsebini nove pogodbe. Glede na to, da nova pogodba do 20. novembra 2019 ni bila sklenjena, tri pooblaščene osebe, ki so v okviru polnega delovnega časa opravljale sindikalno delo za SVS, z 21. novembrom 2019 nimajo več pravne podlage za koriščenje ur sindikalnega dela za poln delovni čas, kar jim je omogočala pogodba, ki ni več veljavna.

Na zadnjem sestanku 12. novembra 2019 je bilo SVS pojasnjeno, da bodo, če nova pogodba ne bo podpisana pred potekom še veljavne pogodbe, pooblaščene osebe oziroma sindikalni zaupniki z 21. novembrom 2019 nadaljevali delo v enotah Slovenske vojske oziroma bodo z ukazom razporejeni na formacijske dolžnosti, za katere izpolnjujejo pogoje.

Ne glede na to, da Ministrstvo za obrambo in SVS nimata Pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje, bo ministrstvo tudi v prihodnje zagotavljalo pogoje za delovanje SVS, in sicer v skladu z določili Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in Zakona o delovnih razmerjih. Tako nas je SVS z dopisom z dne 15. novembra 2019 obvestil, da so na podlagi določil Zakona o delovnih razmerjih imenovali sindikalne zaupnike Gvida Novaka, Jasmina Mahmutovića in Janeza Troho, ki bodo v prihodnje zastopali interese članov sindikata pri delodajalcu.

Ministrstvo za obrambo in SVS bosta pogovore glede sklenitve nove pogodbe nadaljevala.