Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za notranje zadeve ima pripravljene ukrepe za učinkovito ravnanje v primeru širitve novega koronavirusa

V Ministrstvu za notranje zadeve spremljamo razmere glede pojava koronavirusa in njegove širitve. Za učinkovito odzivanje v morebitnem primeru širitve koronavirusa v Sloveniji je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar ustanovil interno koordinacijsko delovno skupino, državna sekretarka Melita Šinkovec pa sodeluje v vladni delovni skupini za obvladovanje razmer v zvezi s pojavom koronavirusa, ki med drugim tudi koordinira skupni odziv resorjev in predlaga vladi ukrepe v zvezi z obvladovanjem virusa.

V ministrstvu imamo pripravljene različne ukrepe za učinkovito in ustrezno ravnanje v primeru širitve omenjenega virusa, glede morebitnih ukrepov na meji pa bomo glede na odločitve Vlade izvedli vse ustrezne aktivnosti, če bo potrebno.

Strokovne službe ministrstva redno izmenjujejo informacije s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje in drugimi deležniki, saj se zavedamo nujnosti in pomembnosti ustrezne zaščite vseh naših zaposlenih, tudi policistov, ki na terenu opravljajo svoje naloge in pri tem prihajajo v stik z ljudmi. Te informacije po ustaljenih poteh redno posredujemo vsem zaposlenim (intranet, elektronska pošta ...).

Strokovne službe ministrstva so januarja letos sprejele potrebne preventivne in zaščitne ukrepe za zmanjšanje možnosti okužbe z virusom, ki se v primeru potrebe redno dopolnjujejo in s katerimi so seznanjeni vsi zaposleni. Zaposleni, ki so pri opravljanju dela izpostavljeni možnosti okužbe z novim koronavirusom, so bili pozvani k izvajanju vseh potrebnih preventivnih in zaščitnih ukrepov za zmanjšanje možnosti okužbe (spremljanje simptomov bolezni pri osebah v postopkih, izvajanje osnovnih higienskih ukrepov, uporaba osebne varovalne opreme oziroma zaščitnih sredstev, takojšnje zagotavljanje zdravniške pomoči obolelim osebam s simptomi). Vsem policistom je Generalna policijska uprava pred kratkim podala še dodatno pojasnilo o primerni zaščiti pri izvajanju nalog, in sicer naj pri izvajanju nalog mejne kontrole oziroma izravnalnih ukrepov policisti obvezno uporabljajo vso priporočeno osebno varovalno opremo, tudi pri vseh postopkih z nezakonitimi migranti. Dodatno strokovne službe ministrstva pripravljajo tudi obnovitvena usposabljanja s področja preprečevanja okužb in uporabe osebne varovalne opreme po policijskih upravah po celotni državi.

Poudarjamo, da so vsem zaposlenim, tudi policistom na terenu, ves čas na voljo različna zaščitna sredstva, kot so razkužila za roke, rokavice, obrazne maske itd., ki služijo za zaščito tudi pred drugimi nalezljivimi boleznimi, ki so jim lahko izpostavljeni policisti. Policisti imajo tako na razpolago zaščitna sredstva, ki jih lahko uporabijo, če ocenijo, da bi bila uporaba teh sredstev smiselna. Glede na predvideno povečano porabo zaščitnih sredstev so v postopku dodatna naročila omenjenih sredstev.

Vzporedno z razvojem dogodkov se bodo lahko spreminjala tudi priporočila pristojnih epidemioloških služb, ki jim bomo v ministrstvu z morebitnimi novimi ukrepi redno sledili.