Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo ne bo iskalo podpore za novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih

Po izglasovanem vetu v Državnem svetu na novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih, tudi pristojen parlamentarni odbor v ponedeljek 11. 11. 2019 ni izglasoval vnovične podpore predlogu novele zakona. Vsled temu, ministrstvo podpore za novelo zakona več ne bo iskalo. Ministrstvo bo v prihodnje nadaljevalo z uvajanjem spodbud za brezposelne osebe, s ciljem njihove aktivacije in vključitve na trg dela.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je konec leta 2018 v analizi strukture upravičencev do denarne socialne pomoči ugotovilo, da je velika večina upravičencev brezposelnih. Od 1. januarja 2019 smo zato ohranili mejo osnovne socialne pomoči na 392,75 evra, torej za 172 evrov več v primerjavi z letom 2011. S tem smo preprečili, da bi več kot 3600 družin izgubilo denarno socialno pomoč oziroma, da se ne bi okoli 52000 družinam denarna socialna pomoč znižala. Ministrstvo je za to namenilo dodatnih 86 milijonov evrov na letni ravni. Sproščeni so bili tudi vsi varčevalni ukrepi na področju družinske politike, za kar je bilo namenjenih dodatnih 58 milijon evrov. Po ohranitvi osnovne denarne socialne pomoči v višini 392,75 evra po 1. januarju 2019, je ministrstvo predlagalo ukinitev dodatka za delovno aktivnost. Z vidika gospodarskih razmer in stanja na trgu dela, kjer primanjkuje delovne sile, je ministrstvo ocenilo, da dodatek za delovno aktivnost ni več ustrezno umeščen v institut denarne socialne pomoči in da bodo nove spodbude na področju aktivne politike zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije v danih razmerah, bolj učinkovite od dodatka za delovno aktivnost, pri čemer je ministrstvo sprva zagotovilo ohranitev cenzus za pridobitev osnovne višine denarne socialne pomoči na 392,75 evra oziroma 402,18 evra, kot že znaša danes.

Ministrstvo je pripravilo novelo Zakona o socialno varstveni prejemkih, s ciljem aktivirati brezposelne osebe, da se vključijo v socialna zavarovanja, s čimer bi jim tekla pokojninska doba, kar je ključno za njihovo socialno varnost na stara leta. Po zgledu socialne aktivacije, je ministrstvo predlagalo, da prejeto plačilo iz naslova aktivne politike zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije do višine 205 evra po novem ne bi več vplivalo na višino denarne socialne pomoči. Slednje bi bilo ključno za hitrejšo aktivacijo upravičencev do denarne socialne pomoči na trg dela, kjer tudi primanjkuje delovne sile.

Po izglasovanem vetu v Državnem svetu na novelo zakona, tudi pristojni parlamentarni odbor v ponedeljek, 11. 11. 2019 ni izglasoval vnovično podporo predlogu noveli zakona. Vsled temu, ministrstvo podpore za novelo zakona več ne bo iskalo.

Ministrstvo bo v prihodnje nadaljevalo z uvajanjem spodbud za brezposelne osebe, s ciljem njihove aktivacije in vključitve na trg dela.