Skoči do osrednje vsebine

Ministrica za pravosodje obiskala Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je obiskala Vrhovno sodišče Republike Slovenije, kjer se je sestala s predsednikom Vrhovnega sodišča mag. Damijanom Florjančičem. Današnje srečanje je del širše pobude ministrice, da opravi pogovore z vsemi pomembnimi deležniki pravosodja.

Na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije so sogovorniki, ob prisotnosti državnega sekretarja Matica Zupana ter podpredsednika VS dr. Miodraga Đorđevića in generalnega sekretarja VS Rada Brezovarja ocenili že sprejete ukrepe za omilitev posledic epidemije na področju sodstva in izmenjali mnenja glede predlogov izboljšav za čim bolj nemoteno delovanje sodne veje oblasti v danih razmerah, s ciljem zagotovitve pravic in obveznosti vseh strank.

Tako ministrica kot predsednik vrhovnega sodišča sta uvodoma pohvalila dosedanje dobro sodelovanje in se strinjala, da je tudi nadaljnje usklajevanje premišljenih ukrepov smiselno.

Sogovorniki ugotavljajo, da so bili prvi sicer strogi interventni ukrepi nujni zaradi varovanja zdravja in življenja ljudi. V okviru sproščanja omejitvenih ukrepov na vseh drugih področjih javnega življenja pa se bo potrebno v nadaljnjih dneh in tednih lotiti tudi priprave ukrepov za sprostitev določenih vidikov poslovanja tako v sodstvu kot v širšem pravosodju, zlasti na področju vročanja pisanj. Sogovorniki so se strinjali, da je potreben sistemski pristop in sorazmernost ukrepanja, saj lahko drobljenje (zakonskih in drugih) rešitev privede do pravne nepredvidljivosti.

Spopadanje z epidemijo koronavirusa je spodbudilo tudi rabo informacijske tehnologije, zato bo v nadaljevanju potrebno tesno sodelovanje vseh deležnikov v pravosodju. Ministrica je poudarila, da je digitalizacija pravosodja ena izmed njenih prioritet in da si bo prizadevala zagotoviti potrebna sredstva.

Sogovorniki so se ob koncu dotaknili tudi vprašanja režima letošnjih sodnih počitnic, ki ga bo, v kolikor bodo omejitveni ukrepi trajali dlje kot je trenutno predvideno, treba ustrezno prilagoditi.

Današnje srečanje je del širše pobude ministrice, da opravi pogovore z vsemi pomembnimi deležniki pravosodja, da tako pridobi realno oceno sprejetih ukrepov ter njihov vpliv na redno delo institucij pravosodja.

Po obisku Vrhovnega državnega tožilstva in Državnega odvetništva v prejšnjem tednu, si je včeraj ministrica Kozlovič prek videokonference s predsednikom Odvetniške zbornice Slovenije mag. Romanom Završkom izmenjala mnenja glede morebitnega postopnega sproščanja sodnih postopkov v prihodnosti. Odvetništvo rešitve vidi predvsem v povečanju uporabe digitalnih storitev, videokonferenc in nadgradnji e-poslovanja.

V sredinem pogovoru s predsednico Notarske zobnice Slovenije Sonjo Kralj in z generalnim sekretarjem zbornice Aleksandrom Šancem ugotavljajo, da večjih težav ni, arhiv je tudi sedaj dostopen strankam, prav tako so organizirali dežurstva za nujne zadeve. Skrbijo, da se pravni standardi ne znižujejo in da pravna varnost strank v teh poslih ni ogrožena. Aktivno delajo na področju digitalizacije, tudi z uporabi videokonferenčnih sistemov.

V nadaljevanju dneva pa je sledil še pogovor s predsednikom Zbornice upraviteljev Slovenije Markom Zamanom, ki je prav tako izrazil pripravljenost sodelovanja pri iskanju predlogov izboljšav tako trenutno sprejetih ukrepov kot tudi spremembe insolvenčne zakonodaje, ki je del prioritet ministrstva v tem mandatu.