Skoči do osrednje vsebine

Ministrica mag. Lilijana Kozlovič je obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Koper

Ministrica je 17. julija 2020 v sklopu delovnega obiska Kopra obiskala tudi Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, kjer sta se skupaj z državnim sekretarjem Zlatkom Ratejem srečala z generalnim direktorjem mag. Bojanom Majcnom in vodstvom koprskega zavoda ter se seznanila z razmerami v zavodu in kadrovsko sliko.

Kot je izpostavila ministrica, koprski zavod svoje delo opravlja zelo dobro, prostorskih težav trenutno nima.

Direktorica zavoda Danijela Devčić je skupaj s sodelavci predstavila delo in življenje v zavodu po posameznih strokovnih področjih. Izpostavljeno je bilo tudi dobro sodelovanje s sodiščem ter vzpostavitev videokonferenčnega sistema, ki omogoča izvajanje narokov in predobravnavnih narokov v zavodu, s čimer se v določeni meri prispeva k razbremenitvi pravosodnih policistov pri izvajanju spremstev.

Po uvodnem pogovoru je sledil ogled celotnega zavoda z bivalnim delom, knjižnico, telovadnico, delavnico JGZ Rinka, ambulanto in zunanjim športnim igriščem.