Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Pivec na okrogli mizi o oljkarstvu

Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je v torek, 26. novembra, udeležila okrogle mize z naslovom »Sodelovanje in skupne rešitve v oljkarstvu«, ki je potekala ob današnjem Svetovnem dnevu oljk. Okroglo mizo organizira Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper v sodelovanju z Zvezo društev oljkarjev Slovenije, Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica, zadrugo Oleo Capris z.o.o. in Oljkarsko zadrugo slovenske Istre z.o.o.

V okviru okrogle mize je potekala razprava posvečena krepitvi sodelovanja v oljkarstvu ter iskanju odgovora na vprašanje, kako v Sloveniji oblikovati formalne in neformalne izvedbene mehanizme, ki bodo oblikovali homogeno celoto slovenskega oljkarstva (pridelava – predelava – raziskave – razvoj – kakovost – certificiranje – trženje – prodaja). Prav tako so sogovorniki govorilo o prioritetah, potrebnih smeri ukrepanja, kazalnikih uspešnosti in razmejitvi dejavnosti, zadolžitve in odgovornosti posameznih sodelujočih akterjev.

Ministrica dr. Aleksandra Pivec je v razpravi poudarila, da smo trenutno v obdobju, ko se intenzivno pripravljamo na novo Skupno kmetijsko politiko, v okviru katerega je potrebna aktivna vključitev tudi sektorja oljkarstva. Po njenih besedah se je potrebno pripravljati na naslednje obdobje Skupne kmetijske politike, kjer je potreben sektorski pristop, da se zagovarja interese oljkarjev. »Predlagali smo, da sektor s pomočjo Kmetijsko gozdarske zbornice, predstavnikov MKGP in Sveta za oljkarstvo, pristopijo k pripravi svoje sektorske strategije in s to sektorsko strategije se počakamo na sprejetja EU uredb in na vstop v oblikovanje sektorska načrta s konkretnimi in finančno ovrednotenimi ukrepi.« Lahko bi se vzpostavila tudi delovna skupina, ki bo bolj učinkovito in operativno sodelovala pri zagovarjanju interesov oljkarjev. Ministrica se je tudi strinjala s pobudo, da se povezuje visoko znanstveno raziskovalno delo s strokovno raziskovalnim delom. Na okrogli mizi je bilo danes govora tudi o potrebi po večji promociji. Pri tem je bila izpostavljena shema Izbrana kakovost, kjer je že vzpostavljena sistemska promocija in se lahko izkoristi tudi za ta sektor. Zato bi bila vključitev tega sektorja v promocijo ena izmed možnosti za povečanje prepoznavnosti in možnost večje promocije.

Iskalnik