Skoči do osrednje vsebine

Minister za zdravje nagovoril udeležence nacionalnega posveta ob svetovnem dnevu boja proti aidsu

Svetovni dan aidsa je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila že leta 1988 in od takrat je 1. december pomemben mednarodni dan, ki ga obeležujemo usklajeno po vsem planetu. Kljub zgodbi o uspehu okužba s HIV ostaja pomemben javnozdravstveni problem. Nacionalni strokovni posvet ob svetovnem dnevu boja proti aidsu organizirata Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za zdravje.

Minister za zdravje Aleš Šabeder, nagovor

Minister za zdravje je v nagovoru poudaril: "Slovenija je na področju preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV primer dobre prakse, saj HIV dobro obvladujemo in se tudi ni razširil v nobeni skupini prebivalcev. Najpogostejši način prenosa v Sloveniji ostajajo nezaščiteni spolni odnosi. Na Ministrstvu za zdravje podpiramo preventivne programe namenjene mladim in ranljivim skupinam. S temi programi povečujemo osveščenost, dostopnost do anonimnega testiranja in zmanjšujemo stigmo okužbe s HIV."

V preteklih treh letih beležimo upad prepoznanih novih okužb. Leta 2016 smo jih zabeležili 59, leto kasneje 19 manj, leta 2018 še nekoliko manj, 35. Trend upadanja okužb se nadaljuje tudi v letošnjem letu, saj smo do 22. novembra zabeležili le 25 okužb. Obenem pa se je zmanjšalo tudi število novih poznih diagnoz.

Okužba s HIV je z ustreznim zdravljenjem postala kronično stanje. Osebe s HIV, ki se zdravijo, lahko živijo kakovostno življenje skoraj enako dolgo kot zdrave osebe. Med osebami s prepoznano okužbo s HIV jih po podatkih Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja 96% prejema protiretrovirusna zdravila in med njimi jih ima 95% nezaznavno virusno breme. Tako večina oseb s prepoznano okužbo s HIV zaradi uspešnega zdravljenja ne more okužiti drugih.

Pomembno je, da je javnost, vključno z zdravstveni delavci, z napredkom na področju zdravljenja ustrezno seznanjena. To pomembno prispeva k destigmatizaciji okužbe s HIV in pozitivno vpliva na odločitev za testiranje in zdravljenje.

Ob tem je minister za zdravje Šabeder poudaril: "Rezultati so posledica uresničevanja strategije preprečevanja HIV, sistematičnega dela, okrepljenih vlaganj v preventivne aktivnosti nevladnega sektorja ter dobrega sodelovanja v okviru Komisije za AIDS, ki se ji na tem mestu posebej zahvaljujem." 

Izpostavimo naj še, da uspešno poteka tudi demonstracijski projekt PrEP, ki ga s sofinanciranjem Ministrstva za zdravje in Agencije za raziskovalno dejavnost izvaja Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja in se bo zaključil oktobra naslednjega leta.

Minister za zdravje Šabeder ob koncu povedal: " Za uspešno preprečevanje HIV-a je je še zmeraj najpomembnejša osveščenost o odgovorni spolnosti vključno s pravilno in dosledno rabo kondoma. To je ključ za obvladovanje epidemije HIVa, in tudi drugih spolno prenosljivih okužb, ki so v porastu povsod po svetu."

Na primeru okužbe s HIV smo vsi skupaj dokazali, da lahko s strpnim dialogom in tesnim medsebojnim sodelovanjem stroke, nevladnega sektorja in resorjev okužbo s HIV uspešno obvladamo. Tudi zato lahko pacientom zagotavljamo izjemno kakovostno zdravstveno oskrbo in psihosocialno podporo, vključno z vsemi najsodobnejšimi zdravili.

NIJZ: Svetovni dan aidsa 2019 - Zgodnje testiranje in zdravljenje zmanjšuje vpliv okužbe individualno in družbeno (Na tej povezavi so dosegljivi tudi podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra 2019, zbrani v poročilu z naslovom Okužba s HIV v Sloveniji)

Iskalnik