Skoči do osrednje vsebine

Minister Šabeder na zasedanju EPSCO o izboljšanja dostopa do zdravil ter vlogi EU v globalnem zdravju

Minister za zdravje, Aleš Šabeder se je z delegacijo 9. decembra 2019 v Bruslju udeležil zasedanja Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO). V skladu s prioritetami finskega predsedstva Svetu EU so ministri razpravljali o ekonomiji blaginje, politiki zdravil na ravni EU – pri čemer so izpostavili krepitev sodelovanja in koordinacije s ciljem izboljšanja dostopa do zdravil - ter o vlogi EU v globalnem zdravju.

Zasedanju Sveta EPSCO je predsedovala finska ministrica za družinske in socialne zadeve Krista Kiuru, udeležila pa sta se ga tudi podpredsednik Evropske komisije, ki je hkrati tudi komisar za zaščito našega evropskega načina življenja Margaritis Schinas in komisarka za zdravje Stella Kyriakides, ki so jima ministri, med njimi tudi minister Šabeder, čestitali ob izvolitvi in jima zaželeli uspešno delo na področjih EU.

Minister Šabeder je v intervenciji glede ekonomije blaginje pozdravil Sklepe Sveta in poudaril, da Slovenija podpira celovito Strategijo EU za duševno zdravje, ki jo je v dokumentu za razpravo napovedalo finsko medresorsko predsedstvo. Pri zamisli Komisije o oblikovanju evropskega zdravstvenega podatkovnega prostora (European Health Data Space) je izpostavil, da se je treba dogovoriti, kako se bo ta zamisel realizirala. Glede staranja in dolgoživosti družbe je opozoril, da staranje v Evropi predstavlja resen problem, ki bi ga bilo potrebno nujno nasloviti na EU politični ravni.

Minister Šabeder je glede zagotovitve dostopa do starih in novih zdravil za nacionalne zdravstvene sisteme in paciente izpostavil, da je potrebno prevetriti obstoječo EU zakonodajo, da bi se države članice izognile težavam zaradi pomanjkanja zdravil, predlagal pa je tudi lahko oblikovali skupni ukrep v okviru prihodnjega EU zdravstvenega programa (v okviru Evropskega socialnega sklada+), ki bi naslavljal ključna vprašanja in bi ob identificiranih temeljnih vzrokih za pomanjkanje zdravil predlagal tudi možne rešitve. Poudaril je, da mora biti zagotavljanje vzdržne dostopnosti in preskrbe z zdravili omogočena vsem EU državam članicam, in zlasti izpostavil posebnosti malih trgov in  dodal, da bi bilo koristno, če bi se obudila ustanovitev farmacevtskega foruma (je že uspešno deloval 2003-2008).

V  nadaljevanju  je potekala razprava o "Vlogi EU v globalnem zdravju". Za reševanje potrebe po izboljšanju položaja EU na področju svetovnega zdravja je sedem zaporednih predsedstev (vključno s Slovenijo) oblikovalo skupno pobudo. V intervenciji je slovenski minister poudaril, da Slovenija podpira pobudo za krepitev glasu in vpliva EU in njenih držav članic na svetovni ravni. Pri tem bi moral Svet EU izboljšati načine usklajevanja, vzpostaviti trajnostni model sodelovanja s Komisijo na tem področju in vlagati v sodelovanje z vsemi drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi.

Minister Šabeder se je ob robu zasedanja srečal tudi z nizozemskim ministrom za zdravje in šport, Brunom Bruinsom, s katerim se je pogovarjal o prihodnji politiki zdravil ter možnostih medsebojnega sodelovanja tudi na drugih področjih