Skoči do osrednje vsebine

Minister s predstavniki zdravstvenih zavodov o skrajševanju čakalnih dob

Minister za zdravje Aleš Šabeder je danes sklical sestanek, na katerega je povabil predstavnike javnih zdravstvenih zavodov. Tema sestanka je bila, kako učinkovito porabiti sredstva, ki so v letošnjem letu na voljo za skrajševanje čakalnih dob, predvsem v luči realizacije Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru. Z Aneksom se povečuje obseg programa v specialistično ambulantni dejavnosti in obseg prospektivnega programa, še posebej na programih, kjer se srečujemo s čakalnimi dobami in čakajočimi. Minister od vodstev zavodov pričakuje, da bodo sproti poročali realizacijo programa oziroma realizacijo presežnega programa.

Obseg izbranih specialistično ambulantnih dejavnosti se iz dosedanjih 5 % možnega preseganje programa, nadomesti s plačilom preseganja do 15 %. Vključene so naslednje specialistične ambulantne dejavnosti: urologija, internistika, otorinolaringologija, rehabilitacija, alergologija, kardiologija in vaskularna medicina, pediatrija, gastroenterologija, klinična genetika, pulmologija, ginekologija, maksilofacialna kirurgija, psihiatrija, obravnava bolezni dojk, nevrologija, ortopedija, tireologija…. Dodatno se omogoča tudi preseganje pogodbenega plana do 15 % pri operacijah na ožilju - krčne žile in operacijah kile v specialistično ambulantni obravnavi. Pri prospektivnih programih, ki so glede na veljavni Splošni dogovor plačani do plana, pa zagotavljamo možnost preseganja tega programa za 15 %. Sem spadajo naslednje operacije oz. posegi: angiografija, endoproteza kolka in kolena, ortopedska operacija rame, artroskopska operacija, endoproteza gležnja, operacije hrbtenice, operacije karpalnega kanala op.na ožilju arterije in vene, op.na ožilju krčne žile, operacije kile, operacije žolčnih kamnov.. Prav tako se z Aneksom št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 zagotavlja tudi plačilo po realizaciji za operacije na ožilju - arterije in vene.  Finančni učinek za leto 2019 je ocenjen na 10 mio eurov.