Skoči do osrednje vsebine

Minister Poklukar v Bruslju opozoril na finančno breme lokalnih skupnosti pri soočanju z nezakonitimi migracijami

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se danes, 2. decembra 2019, udeležuje zasedanja Sveta za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju. Dopoldne so ministri namenili razpravi o prihodnosti migracijske in azilne politike, ta razprava se je nato nadaljevala ob delovnem kosilu. Na zasedanju sta sodelovala tudi oba nova komisarja, ki sta predstavila prednostne naloge Evropske komisije na tem področju.

Kot je povedal minister: »Razprava o migracijah in azilu pravzaprav ni prinesla nič novega. Države so bolj ali manj ponavljale znana stališča. Jasno je, da se o več elementih prihodnjih politik strinjamo, na primer glede potrebe po celostnem pristopu, zaščiti zunanjih meja EU, čim prejšnji implementaciji Uredbe o mejni in obalni straži, okrepitvi vračanja v tretje države, da moramo bolje sodelovati s tretjimi državami in podobno.« Odprta pa ostajajo nekatera vprašanja, zlasti povezana s solidarnostjo. To bo prvi izziv, s katerim se bo morala soočiti nova Evropska komisija.

»Na zasedanju sem poudaril, da je Slovenija odprta do razprav o novih idejah, pri tem tudi aktivno sodelujemo. Tudi za nas je pomemben celostni pristop. Primarni cilj vseh aktivnosti mora biti zmanjšanje nezakonitih migracij, pri čemer poudarjamo, da je treba aktivneje reševati vzroke migracij in posebno pozornost nameniti sodelovanju z državami izvora in tretjimi državami,« je dejal minister Poklukar.

Minister je v tej razpravi posebej opozoril na breme, ki ga nosijo najbolj obremenjene države, tudi Slovenija. Pri tem gre tudi za finančne izdatke, ki nastajajo tudi na ravni lokalnih skupnosti. »Sem ne sodijo le stroški, povezani z oskrbo migrantov in prosilcev, zagotavljanje materialnih pogojev za njihovo oskrbo in vodenje postopkov. Veliko stroškov je namreč nevidnih, nastajajo pa lokalnim skupnostim ob mejah, ki jih migranti prečkajo. Gre za stroške obnove poškodovane infrastrukture, komunalne stroške in podobno. To je za te skupnosti velik izziv, ki lahko negativno vpliva tudi na dojemanje problematike migracij.« Zato je minister pozval Evropsko komisijo, naj to upošteva pri načrtovanju finančnih sredstev in naj zagotovi državam možnost, da ta sredstva tudi črpajo za ta namen.

Ministri so opravili tudi razpravo o prihodnosti notranje varnosti, ki je posledica nove strateške agende EU, ki jo je junija sprejel Evropski svet. »Pozdravil sem proaktivni pristop predsedstva glede novih tehnologij. Te za družbo in varnost postajajo vse bolj kompleksne in presegajo zmožnosti posameznih držav članic. Zato sem podprl ustanovitev laboratorija za inovacije v okviru Europola, ki pa bi za to moral dobiti tudi dodatna sredstva,« je dejal minister in izpostavil, da je za učinkovito soočanje s sodobnimi varnostnimi izzivi ključnega pomena tudi medagencijsko sodelovanje, pa tudi dvostransko in regionalno sodelovanje.

Popoldanski del zasedanja bodo ministri namenili še pregledu stanja na področju interoperabilnosti ter mejni in obalni straži, ki začne veljati 4. decembra 2019.

Ob robu zasedanja se je minister Poklukar na kratko pogovoril s slovaško in z italijansko kolegico ter z nemškim, s hrvaškim in z bolgarskim kolegom.