Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Cerar in predsednik AD FJK Fedriga potrdila pomen Skupnega odbora Slovenija - Furlanija - Julijska krajina za povezovanje čezmejnega prostora

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
Predstavniki Republike Slovenije in Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine so se danes v Kopru sestali že na 4. zasedanju Skupnega odbora Slovenija - Furlanija - Julijska krajina. Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar, ki skupaj s predsednikom Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine Massimilianom Fedrigo sopredseduje skupnemu odboru, je sodelovanje Slovenije s sosednjo deželo Furlanijo - Julijsko krajino označil za dragoceno. Teme na dnevnem redu današnjega zasedanja kažejo raznolikost dialoga med Slovenijo in sosednjo italijansko deželo, ki odraža potrebe ljudi na obeh straneh meje, je izjavil minister dr. Cerar.

Na današnjem zasedanju v Kopru, na katerem so v okviru šestih delovnih omizij sodelovali predstavniki ministrstev in služb Vlade Republike Slovenije ter Deželnega odbora Furlanije-Julijske krajine (FJK), so sodelujoči pregledali dosedanje sodelovanje po tematskih področjih, izmenjali izkušnje ter pripravili predloge prihodnjih skupnih aktivnosti na področju prometa, energije, okolja, prostorskega načrtovanja, kmetijstva in razvoja podeželja, gospodarstva in turizma, raziskav in inovacij, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, socialnih zadev in zdravja ter izobraževanja, kulture in manjšinskih vprašanj. Na zasedanju je bila sprejeta tudi Skupna izjava. Delegaciji sta se dogovorili, da bo naslednje zasedanje skupnega odbora potekalo v Furlaniji-Julijski krajini.

Minister dr. Cerar in predsednik Fedriga sta na plenarnem zasedanju izrazila zadovoljstvo nad rednim dialogom in konstruktivnim sodelovanjem v okviru skupnega odbora, ki lahko predstavlja vzor čezmejnega sodelovanja v evropskem prostoru. FJK je pomembna gospodarska partnerica Slovenije, vrednost blagovne menjave dosega skoraj milijardo evrov letno. Delovanje v okviru skupnega odbora je pomembno tudi za obe narodni skupnosti, saj obravnava vrsto vprašanj, ki se jih neposredno dotikajo. Sopredsedujoča sta poudarila, da si bosta Slovenija in Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina še naprej prizadevali za njuno vsestransko uveljavitev v kulturnem, družbenem in političnem življenju. Prav tako si bosta obe strani še naprej prizadevali za zagotavljanje manjšinskih pravic ter za ohranjanje in razvijanje identitete obeh narodnih skupnosti.

Pred plenarnim zasedanjem se je minister dr. Cerar ločeno sestal na dvostranskem srečanju s predsednikom Fedrigo. Govorila sta o položaju slovenske narodne skupnosti v Italiji, pri čemer je minister dr. Cerar izpostavil vračanje Narodnega doma v Trstu in zastopstvo slovenske narodne skupnosti na deželni ravni. Sogovornika sta govorila tudi o migracijah in sodelovanju med Slovenijo in Furlanijo-Julijsko krajino pri preprečevanju nezakonitih prehodov meje.

Minister dr. Cerar se je pred zasedanjem sestal tudi s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji, s katerimi je izmenjal stališča o aktualnih manjšinskih vprašanjih.

Skupni odbor, ki poteka enkrat letno v obliki plenarnega zasedanja, izmenično v Sloveniji in Furlaniji-Julijski krajini, je pomemben institucionalni okvir za krepitev povezovanja in za reševanje vprašanj posebnega pomena za čezmejni prostor in ljudi, ki tam živijo. Predstavniki delovnih omizij se med plenarnimi zasedanji sestajajo tudi samostojno z namenom poglabljanja in iskanja novih priložnosti za medsebojno sodelovanje.