Skoči do osrednje vsebine

Konferenca Poenostavitve občinskih razpisov

Danes je v organizaciji CNVOS in Skupnosti občin Slovenije potekala konferenca Poenostavitve občinskih razpisov. Namen konference je, da bi spodbudili razmislek o boljših razpisih in nudili podporo občinskim uradnikom pri uporabi rešitev v praksi.

Poenostavitev občinskih predpisov-konferenca | Avtor: MJU

1 / 2

Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo, je predstavila izkušnje pri uvedbi pavšalov. Povedala je, da za katerikoli strošek lahko naredimo poenostavitev. Gre za transparentno, gospodarno in učinkovito financiranje, s poudarkom na rezultatih.

Pavšali tako financerjem kot upravičencem olajšajo izvajanje projektov. Bistvena točka poenostavljenih stroškov je, da vsakega evra sofinanciranih izdatkov ni več treba iskati v posameznih spremnih dokumentih, s čimer se močno zmanjša upravno breme.

Kadar se uporabljajo poenostavljeni stroški, se upravičeni stroški izračunajo glede na vnaprej določeno metodo, ki temelji na učinkih, rezultatih ali drugih stroških. Uporabo pavšalov priporoča tako Evropsko računsko sodišče kot tudi slovensko računsko sodišče.