Skoči do osrednje vsebine

Javna razprava EK: okoljska kriminaliteta v luči EU pravil

Evropska komisija je prejšnji mesec sprožila javno posvetovanje na temo okoljske kriminalitete v luči EU zakonodaje na tem področju (Direktiva 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravnem varstvu okolja z dne 19. novembra 2008).

Posvetovanje bo trajalo do 2. januarja 2020.

Kot je zapisala Evropska komisija je javno posvetovanje del ocenjevanja Direktive 2008/99/ES, v katerem želijo ugotoviti, ali so države članice na vseh ravneh verige izvrševanja sprejele ustrezne ukrepe, da bi zagotovile učinkovito izvajanje Direktive. Pri ocenjevanju naj bi se ocenili tudi novi izzivi na področju okoljske kriminalitete, na primer večja prisotnost organiziranih kriminalnih združb in potreba po spodbujanju intenzivnejšega čezmejnega sodelovanja. V tem okviru je namen posvetovanja zbrati relevantne informacije zainteresirane javnosti in deležnikov, da bi se ocenila ustreznost, uspešnost, učinkovitost, skladnost in dodana vrednost EU Direktive.  

Komisija vabi k sodelovanju najrazličnejše deležnike, vključno z javnimi organi in upravami na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, okoljskimi nevladnimi organizacijami, strokovnjaki s področja varstva okolja, poslovnimi združenji, akademiki, pravniki in odvetniškimi pisarnami, interesnimi skupinami in fizičnimi osebami.

V javnem posvetovanju sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik, dostopen na povezavi.