Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Na Državnem portalu Republike Slovenije e-uprava, v rubriki e-demokracija je bil dne 31.5.2019 objavljen osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (EVA 2019-1611-0060).

Priprava osnutka predloga zakona je bila potrebna zaradi prejema uradnega opomina Evropske komisije, v katerem so bili izpostavljeni pomisleki glede ustreznega prenosa nekaterih določb Direktive 2015/849/EU z dne 20.5.2015 v pravni red Republike Slovenije. Osnutek predloga zakona izpostavljena področja dodatno ureja v smeri večje jasnosti določb.

Vabimo vas, da z vidika vaših pristojnosti podate pripombe in predloge nanj najkasneje do vključno 1.7.2019 na elektronski naslov mf.uppd@gov.si ali na naslov: Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana.

Hkrati vas obveščamo, da bo v kratkem posredovan v javno obravnavo tudi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katerim bodo v slovenski pravni red prenešene določbe Direktive 2018/843/EU z dne 30.5.2018, ki spreminja Direktivo 2015/849/EU.