Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga

Ministrstvo za infrastrukturo začenja z javno razgrnitvijo in javno obravnavo osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija) in dopolnjenega okoljskega poročila. Za Savinjsko-Šaleško regijo je predlagan najbolj ambiciozen scenarij izstopa iz premoga (najkasneje leta 2033). Za regijo Zasavje je predlagan Harmoničen scenarij, ki predvideva uravnotežena vlaganja v človeške vire in podjetništvo. Javna razgrnitev in javna obravnava bo trajala od 15. 3. do 15. 4. 2021.

Po prejemu mnenja o ustreznosti dopolnjenega okoljskega poročila in o sprejemljivosti vplivov izvedbe Strategije na okolje s strani Ministrstva za okolje in prostor je bil pripravljen posodobljen osnutek Strategije. Dopolnjeno okoljsko poročilo namreč ugotavlja, da bi imel v Savinjsko-Šaleško regiji (SAŠA regija) najmanjši negativni vpliv na okolje, naravo, zdravje ljudi in kulturno dediščino ambiciozni scenarij (izstop iz premoga najkasneje leta 2033). Dodatne simulacije so tudi pokazale, da bo, upoštevajoč višji cilj zmanjšanja emisij toplogrednih vplivov (TGP) na ravni Unije (-55 %), obratovanje Termoelektrarne Šoštanj s srednjo letno dopustno mejno količino TGP izčrpalo obdobno (2021-2050) dopustno mejno količino TGP sredi leta 2035. Po tem letu so zaradi bistvenih negativnih učinkov potrebni omilitveni ukrepi. V regiji Zasavje razlike v vplivih posameznih scenarijev niso tako izrazite in enoznačne.

Pri posodobitvi osnutka Strategije je bila poleg ugotovitev okoljskega poročila upoštevana tudi odločitev Medresorske delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij, v kateri sodelujejo predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za okolje in prosto, Ministrstva za finance, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ta je konec februarja sprejela odločitev, da se za namen javne obravnave za SAŠA regijo predlaga scenarij izstopa iz premoga najkasneje v letu 2033, ki je za okolje, naravo in zdravje ljudi najbolj pozitiven. Za regijo Zasavje pa se za namen javne obravnave predlaga tako imenovani Harmonični scenarij, ki predstavlja ravnotežje in omogoča izboljšanje kakovosti življenja v regiji ter hkrati spodbuja podjetništvo in potencial lokalnih podjetij.

Vse informacije o dokumentih, ki se razgrinjajo, in o poteku javne obravnave so na voljo na posebni spletni strani strategije »Javna razgrnitev in javna obravnava«. Zainteresirano strokovno in splošno javnost vljudno vabimo k predložitvi pripomb in mnenj!

Naslednji koraki

Po koncu javne razgrnitve in javne obravnave bo MZI pregledal vse prejete pripombe in mnenja, jih v čim večji meri upošteval pri posodobitvi osnutka Strategije in okoljskega poročila ter ju poslal v potrditev MOP, skladno s 46. členom ZVO. Po potrditvi sprejemljivosti s strani MOP bo Strategija predložena v sprejem Vladi Republike Slovenije s ciljem, da se sprejme pred začetkom predsedovanja Slovenije Svetu EU.