Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za javni sektor je na podlagi pobude za izvedbo nadzora opravil inšpekcijski nadzor v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji

V okviru inšpekcijskega nadzora je Inšpektorat za javni sektor opravil nadzor nad izvedbo postopkov zaposlitve štirih javnih uslužbencev in ugotovil nekaj kršitev.

V vseh štirih primerih so se kršitve nanašale na postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, v dveh primerih pa tudi na izpolnjevanje določenega pogoja (pridobitev zahtevanega dovoljenja). Poleg tega so bile ugotovljene še nekatere druge manjše nepravilnosti, ki so se nanašale na izvajanje internih aktov agencije v zvezi s postopki zaposlovanja.
Izrečeni ukrepi se nanašajo na pravilno poslovanje agencije v bodoče, razveljavitev sklenjenih pogodb pa v pregledanih primerih ni prišla v poštev, saj za to ni bilo zakonskih pogojev.

Ugotovitve in ukrepi inšpekcijskega nadzora so razvidni iz Zapisnika o inšpekcijskem nadzoru št. 0611-224/2019/31 z dne 29.11.2019, ki bo tekom današnjega dne objavljen na spletni strani Inšpektorata za javni sektor.

Podrobnejše ugotovitve predmetnega inšpekcijskega nadzora z vsemi podatki so navedene v posebnem dokumentu Inšpektorata za javni sektor, ki je skladno z Zakonom o tajnih podatkih označen s stopnjo tajnosti in javnosti ni dostopen.

Direktorju Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (kot predstojniku) sta bila zapisnik in dodaten dokument s podrobnejšimi ugotovitvami vročena danes. Direktor ima na podlagi 181. člena Zakona o javnih uslužbencih pravico vložiti ugovor zoper zapisnik v roku osmih dni po vročitvi zapisnika.

Iskalnik