Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za delo podjetju Stominus izrekel dodatnih 77500 evrov glob

Kot smo že poročali v prejšnjih mesecih, smo pri uporabnikih storitev Stominusa opravili več inšpekcijskih nadzorov in ugotovili številne kršitve. Od zadnjega poročanja (23. 3. 2023) je IRSD izdal Stominusu številne odločbe o prekršku z izrekom globe v skupni vrednosti 77.500 evrov.

Inšpektorji so s skrbnim, obsežnim in učinkovitim nadzorom uspeli ugotoviti številne kršitve, ki so bile storjene s strani pravne osebe Stominus. Ker se ugotovljene kršitve nanašajo na večje število uporabnikov, katerim je Stominus zagotavljal delo delavcev uporabnikom, vam v nadaljevanju predstavljamo novo ugotovljene kršitve pri posameznik uporabnikih.

Vročene in pravnomočne odločbe o prekršku z izrekom globe v skupni višini 77.500 evrov Stominusu za naslednje uporabnike:

  • Tomplast: 22.000 evrov, zaradi ne izročanja plačilnih list, neizplačila regresa, neveljavnih potrdila A1 ter neprijave izvajanje čezmejnih storitev;
  • Don Don: 15.500 evrov pravni osebi in 2650 evrov odgovorni osebi, zaradi ne predložitve dokumentacije, neizplačila plače v zakonsko določenem roku, neveljavnih potrdil A1 ter neprijave izvajanja čezmejnih storitev;
  • Veplas: 9500 evrov pravni osebi in 1300 evrov odgovorni osebi, zaradi neprijave izvajanja čezmejnih storitev ter ne predložitev zahtevane dokumentacije;
  • Nimrod: 28.500 evrov pravni osebi in 4300 evrov odgovorni osebi zaradi neizplačila regresa, ne izročanja plačilnih list ter neveljavnih potrdil A1;
  • Perutnina Ptuj: 2000 evrov pravni osebi, ker se delo ni opravljalo skladno s prijavo na ZRSZ.

Ker se podjetje Stominus na pozive inšpektorata za dostavo dokumentacije v zvezi z uporabnikoma Iskra ISD in Perutnina Ptuj, ni odzval, mu je IRSD izdal dva plačilna naloga v skupni vrednosti 3000 evrov. Oba plačilna naloga sta bila vročena in sta pravnomočna.

IRSD sicer poudarja, da lahko komentira samo postopke, ki so že zaključeni oziroma postopke, pri katerih so bili delodajalci o odkritih nepravilnostih že obveščeni.

V.d. glavnega inšpektorja Luka Lukić je ob tem poudaril: »Takšno izkoriščanje delavcev se more končati. Prepoznamo lahko, da tu ne gre zgolj za posamezne primere izkoriščanja, vendar za vzpostavljen poslovni model. Na Inšpektoratu za delo bomo naredili vse, da takšne prakse prekinemo ter jih primerno sankcioniramo.«

Spomnimo: Stominus je bila agencija, ki se je ukvarjala s posredovanjem delavcev. Kot agencija je bil Stominus registriran na Slovaškem do 16. 12. 2021, od takrat naprej pa so na Slovaškem registrirani kot gospodarska družba, brez dovoljenja za opravljanje te dejavnosti. IRSD je sodeloval tudi s slovaškimi organi. Podjetje Stominus je imelo v Sloveniji podružnico, ki je bila pri nas, pod okriljem matične družbe, registrirana kot agencija za opravljanje dejavnosti posredovanja delovne sile, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sicer podjetju Stominus odvzelo dovoljenje za opravljanje dejavnosti in ga je izbrisalo iz registra za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabnikom.