Skoči do osrednje vsebine

Generalni direktorji EU za razvojno sodelovanje o Afganistanu in Ukrajini

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Edvin Skrt se je udeležil zasedanja generalnih direktorjev EU za razvojno sodelovanje v okviru švedskega predsedovanja Svetu EU.

Razprava je tekla o Afganistanu, izvajanju strategije Global Gateway in Ukrajini. Dotaknili so se tudi reforme mednarodnih razvojnih bank in korupcije kot dejavnika, ki ovira razvoj v partnerskih državah.  

V okviru razprave o Afganistanu so generalni direktorji izmenjali mnenja o položaju v državi in načinih zagotavljanja dolgoročne podpore afganistanskemu prebivalstvu v skladu z načeli nediskriminacije. Afganistan se že dalj časa sooča z zelo težkimi humanitarnimi razmerami, skrajna revščina in lakota se v zadnjem obdobju drastično povečujeta. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Edvin Skrt se je zavzel za načelen in pragmatičen pristop EU pri zagotavljanju pomoči prizadetemu prebivalstvu. Obvestil je o nemotenem delovanju Poliklinike v Kabulu, ki jo vodi ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti in financira Slovenija. V Polikliniki v Kabulu kljub dekretu, ki ga je uvedel talibanski režim o prepovedi dela afganistanskim ženskam v nevladnih in mednarodnih organizacijah, žensko medicinsko osebje še vedno lahko opravlja svoje delo.

Generalni direktorji so razpravljali tudi o reformi mednarodnih finančnih institucij, da bi lahko v globalnih kriznih razmerah zagotovile dodatna finančna sredstva za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in Pariškega podnebnega vrha. Skrt je poudaril nujnost reform, saj zgolj sredstva razvojne pomoči ne bodo zadostovala. Podprl je prizadevanja švedskega predsedstva Svetu EU in Evropske komisije za oblikovanje enotnega stališča EU.

Glede implementacije strategije Global Gateway so generalni direktorji govorili o možnih skupnih misijah v naslednjih 6 do 12 mesecih, seznamu tako imenovanih "flagship" projektov za leto 2024 in načinu povezovanja vseh segmentov vlad za implementacijo strategije Global Gateway ter tudi o prizadevanjih za vključitev zasebnega sektorja. Slovenija sodeluje pri "flagship" projektu na področju digitalizacije D4D Hub v Latinski Ameriki in Afriki.

Pri točki o Ukrajini je bil prvi del zasedanja osredotočen na izvajanje akcijskega načrta EU o geopolitičnih posledicah ruske vojaške agresije na Ukrajino na tretje države. Drugi del zasedanja se je osredotočil na podporo pri obnovi Ukrajine. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Skrt je pozdravil izvajanje akcijskega načrta in izpostavil, da je treba povečati angažma EU v Afriki predvsem na področju prehranske varnosti. Pri obnovi Ukrajine je ključnega pomena ustrezna koordinacija vseh donatorjev, vključno z dobro koordinacijo znotraj EU. Slovenija načrtuje sodelovanje na področju deminiranja in rehabilitacije.