Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, sta prejšnji teden izdala odločitev o finančni podpori za projekt Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji. Vrednost projekta znaša dobrih 1,7 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval nekaj manj kot 1,4 milijona evrov.

Dolgoročni in temeljni cilj projekta je zagotoviti usklajene aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti bolnikov s kroničnimi boleznimi ali stanji. V okviru projekta se je Republika Slovenija vključila v mrežo raziskovalcev M-POHL, ki jo je za povezovanje na tem področju oblikovala Svetovna zdravstvena organizacija (SZO). Pod njenim okriljem bo izvedena raziskava za oceno zdravstvene pismenosti v Sloveniji. Pripravljen bo pregled obstoječih aktivnosti zdravstvenega sistema na tem področju in na podlagi pridobljenih rezultatov oblikovano orodje za dvig zdravstvene pismenosti.

Projekt bo prispeval k izpolnjevanju ciljev zapisanih v strategiji SZO Zdravje 2020. Izhodišče projekta je, da imajo vsi ljudje pravico do razumljivih zdravstvenih informacij in zdravstvenih storitev, ki ohranjajo ter izboljšujejo zdravje ter podpirajo dolgoživost in kakovost življenja.

S predvidenimi aktivnostmi bomo lahko ustrezno naslavljali  spremenjene zdravstvene potrebe ljudi in bolje izkoristili nove možnosti komunikacije. Eden od ciljev projekta je tudi ustvarjanje okolja, ki bo spodbujalo ljudi k vključevanju v različne programe in aktivnemu sodelovanju pri skrbi za svoje zdravje in zdravljenju. Učinki projekta naj bi se kazali v večji zdravstveni pismenosti prebivalstva, lažji navigaciji pacientov po zdravstvenem sistemu in racionalnejši uporabi resursov. Projekt bo prispeval tudi k nadaljnjemu odpravljanju neenakosti v zdravju.

V projektne aktivnosti bodo vključene zdravstvene organizacije, različni strokovnjaki in oblikovalci politik, nevladne organizacije, lokalne skupnosti, družine in posamezniki, s čimer bo zagotovljeno  sodelovanje več resorjev za boljšo zdravstveno pismenost posameznika in skupnosti.