Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Stanonik na otvoritvi gozdne ceste na Veliki Loki

Ljubljana, 27. 9. 2018 – Državni sekretar Damjan Stanonik se je včeraj udeležil otvoritve gozdnih cest Velika Loka – Mlačne ter Pluska Mlačne. Sredstva za gradnjo gozdnih cest je Občina Trebnje kot upravičenec prejela sredstva iz naslova operacije »Ureditev gozdne infrastrukture«, podukrepa 4.3. »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020.

Novi cesti skupaj z obstoječo gozdno cesto tvorita sklenjen krog v dolžini približno 5 km, ki nudi lastnikom gozdov možnost lažjega spravila lesa, vsem prebivalcem in obiskovalcem pa priložnost za prijetno rekreacijo.

Že v prvi polovici leta 2017 je Občina Trebnje skupaj s KS Velika Loka pristopila k pripravi projekta izgradnje gozdnih cest Velika Loka–Mlačna in Pluska–Mlačne z odsekom 54. Postopek pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč je bil dolgotrajen in ne vedno enostaven, vendar jim je konec koncev vseeno uspelo pridobiti soglasja za skupno več kot 35 parcel. Vrednost investicije je znašala 127.853,71 EUR, za izvedbo le-te pa je občina na javnem razpisu za izgradnjo gozdne infrastrukture, ki ga vsako leto objavljala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, uspešno pridobila nepovratna sredstva v višini 50 % vrednosti investicije.

Državni sekretar Damjan Stanonik je primer sodelovanja med Občino Trebnje, Krajevno skupnostjo Velika Loka in lastniki zemljišč ter samo uradno odprtje gozdne ceste prepoznal kot dober in uspešen primer sodelovanja, ki tudi preostalim občinam kaže pravo pot k uspehu. Zaveda se namreč ovir, ki lahko nastanejo pri pridobivanju soglasij, vendar so ta neobhodna za uresničitev cilja »odpiranja« gozdov za ljudi – tako za gospodarjenje z gozdovi, za dostop pri sanaciji ujm, požarno varnost gozdov kot tudi za rekreacijo in uživanje v lepotah, ki jih gozd nudi.