Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar na obisku v Agenciji Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev

Državni sekretar, mag. Bojan Kumer, je 13. novembra obiskal Agencijo Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev s sedežem v Ljubljani. Prihodnji mesec bo namreč minilo deset let, odkar je bil Sloveniji dodeljen sedež v letu 2009 ustanovljene agencije EU.

Državni sekretar Bojan Kumer na obisku v Agenciji Agenciji Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev | Avtor MZI

Direktor agencije Alberto Pototschnig je državnemu sekretarju predstavil namen agencije, ga seznanil z najbolj aktualnimi izzivi, ki trenutno zadevajo delo agencije, in s ključnimi vprašanji delovanja agencije v slovenskem prostoru. Agencija, kot neodvisna evropska struktura, opravlja pomembne naloge v korist končnega potrošnika na enotnem evropskem energetskem trgu, med drugim spodbuja sodelovanje med evropskimi energetskimi regulatorji, skrbi za povezovanje trgov in uskladitev regulativnih okvirov znotraj ciljev energetske politike EU.

Ti cilji so vzpostavitev konkurenčnejšega in celovitejšega trga, ki potrošnikom omogoča večjo izbiro, učinkovite energetske infrastrukture, ki zagotavlja prosti čezmejni pretok energije in prenos novih energetskih virov ter s tem večjo zanesljivost oskrbe za podjetja in potrošnike v EU. Ob tem si agencija za cilj vzpostavlja tudi nadzorovan in pregleden energetski trg, na katerem so potrošnikom zajamčene poštene cene, ki odražajo dejanske stroške, zagotovljeno pa je tudi odvračanje od zlorab.

Agencija je ključni element skupnega energetskega trga EU in kot takšna je skozi leta pridobivala na pomembnosti, zato je Slovenija vsekakor lahko zelo zadovoljna z dejstvom, da je sedež v Ljubljani.