Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Gregor Strojin izvoljen za predsednika Odbora Sveta Evrope za umetno inteligenco

Državni sekretar Gregor Strojin se med 18. in 20. novembrom 2019 v Strasbourgu udeležuje ad hoc odbora Sveta Evrope za umetno inteligenco (CAHAI), ki je bil ustanovljen na Odboru ministrskih namestnikov septembra 2019.

G. Strojin pred modrim uradnim ozadjem odgovarja na vprašanje.

Državni sekretar Ministrstva za pravosodje Gregor Strojina na novinarski konferenci po izvolitvi za predsednika ad hoc Odbora Sveta Evrope za umetno inteligenco.

Umetna inteligenca (AI) je ključno tehnološko področje prihodnosti, pa tudi sedanjosti. Njen potencial pomembno in pozitivno prispeva k razvoju človeške družbe na vseh področjih, prinaša pa lahko tudi velika tveganja za človekove pravice.

Na prvem zasedanju CAHAI je bil državni sekretar Gregor Strojin, med drugim strokovnjak za pravo informacijskih tehnologij, izvoljen za predsednika odbora. Njegova izvolitev predstavlja veliko priznanje njegovim dosedanjim prizadevanjem kot tudi priložnost Sloveniji za proaktivno sooblikovanje svetovne politike na področju AI. Razvoj področja umetne inteligence se je v Sloveniji pričel že v 70ih letih, mednarodno pa v zadnjem obdobju s povezanim delovanjem posameznikov in organizacij prevzema vodilno vlogo v svetu tako pri razvoju kot tudi obravnavi z njo povezanih etičnih in pravnih vprašanj.

Svet Evrope, ki povezuje 47 držav in več kot 800 milijonov prebivalcev, je na področju urejanja umetne inteligence in njenih učinkov med najbolj aktivnimi mednarodnimi organizacijami, načrti za prihodnost njenega delovanja pa so bili potrjeni tudi s sklepi 129. ministeriala v Helsinkih maja 2019. Poudarek je dan obravnavi pravnih in etičnih vprašanj, ki spremljajo sedanjo in potencialno uporabo AI v naši družbi, ter opredelitev potencialne poti za naprej. Gradi se že na dosedanjem napredku predvsem Sveta Evrope na tem področju, kjer je bila že leta 2018 sprejeta Evropska etična listina o uporabi umetne inteligence v pravosodnih sistemih in njihovem okolju. Svet Evrope želi poleg tega nadgraditi zgolj etična načela in t .i. pristop mehkega prava, saj je namen ustanovitve CAHAI priprava zavezujočega pravnega okvirja, v prvi fazi pa se bo pripravilo ocene možnosti in elementov za morebiten pravni okvir regulacije na tem področju oziroma preučilo možnosti za novo konvencijo Sveta Evrope za AI z vidika varstva človekovih pravic. Svet Evrope je nenadomestljiva mednarodna organizacija, ki že 70 let spodbuja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepi demokracijo in vladavino prava v širšem evropskem prostoru, tako z vidika sprejema preko 200 konvencij, katere krona je Evropska konvencija o človekovih pravicah ter njeni protokoli, kot tudi z vidika nadzornih mehanizmov ter sodnega varstva preko Evropskega sodišča za človekove pravice. Aktivnosti in prizadevanja Sveta Evrope kot graditelja novih standardov v luči razvoja modernega življenja so prispevala k enemu izmed največjih dosežkov moderne Evrope, odpravi smrtne kazni v vseh državah članicah, na področju pravosodja pa izpostavljamo še pomen sprejema na primer Konvencije o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, Konvencije o kibernetski kriminaliteti ter lani sprejetega Protokola o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, katerega pogajanja so potekala vzporedno s sprejemanjem Splošne (EU) uredbe o varstvu podatkov.

V CAHAI bodo poleg vseh držav članic Sveta Evrope ter držav opazovalk v Svetu Evrope (ZDA, Mehika, Kanada, Japonska, Sveti sedež) sodelovala tudi večja podjetja, ki delujejo (tudi) na področju AI, ter posamezne interesne skupine s področja varstva človekovih pravic, z namenom, da se že od začetka vzpostavi zelo širok konsenz definicije AI ter njene regulacije.

Polna dvorana udeležencev

Razprava ad hoc Odbora Sveta Evrope za umetno inteligenco

Uradno poziranje udeležencev

Skupinska fotografija ad hoc Odbora Sveta Evrope za umetno inteligenco