Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Aleš Mihelič na neformalnem zasedanju ministrov za promet

Državni sekretar Aleš Mihelič se je preko videokonference udeležil neformalnega zasedanja ministrov za promet, na katerem so izmenjali mnenja o učinkovitosti dosedanjih ukrepov pri omilitvi posledic pandemije COVID-19 za transportni sektor.

Razpravljali so tudi o koordinaciji sproščanja trenutnih ukrepov v sektorju v okviru t.i. izhodne strategije EU. Ministri so se strinjali, da je potrebno koordinirano ukrepanje EU pri izhodni strategiji tudi na področju prometa.

Državni sekretar je v razpravi v zvezi s področjem mednarodnega kopenskega prometa poudaril pomembnost podaljšanja veljavnosti različnih dokumentov in dovoljenj. »Z vidika cestne varnosti v EU menimo, da je potrebno čim prej določiti končni rok dokler se vozila lahko vozijo brez tehničnih pregledov. To velja tudi za veljavnost vseh drugih dokumentov, zlasti vozniških dovoljenj v luči učinkovitega delovanja notranjega trga«, je dejal državni sekretar.

Ministri EU so pozdravili delovanje Zelenih pasov in se zavzeli za nadaljnjo učinkovito delovanje ter odpravo vseh preostalih ovir na mejah držav. Ob tem so ministri na področju mednarodnega cestnega prometa pozdravili nov predlog zakonodaje EU, ki ureja podaljšanje veljavnosti dokumentov in kvalifikacij za 6 mesecev. Ukrep bo omogočil nadaljnje učinkovito delovanje notranjega trga in potrebno dobavo surovin. Več dela v prihodnosti nas čaka pri odpiranju trga potniškega prometa, kjer bo potrebno zagotoviti primerne zdravstvene in varnostne standarde.

Ministri EU so soglasni, da bodo potrebna dodatna finančna sredstva, ki bodo naslovila izgube v prometnem sektorju, v obliki EU skladov in v obliki lajšanja pravil za dodeljevanje državne pomoči.

Državni sekretar Mihelič se je v razpravi dotaknil tudi vprašanja zagotovitve ustrezne ravni pravic potnikov v letalskem prometu, ki je zaradi izbruha epidemije eno izmed najbolj perečih vprašanj s področja civilnega letalstva. Zaradi prekinitve izvajanja mednarodnega zračnega prevoza potnikov so bili odpovedani skoraj vsi mednarodni leti večine letalskih prevoznikov na vseh kontinentih. »Zaradi odpovedi letov se sedaj postavlja vprašanje vračanja že plačane prevoznine s strani potnikov letalskim prevoznikom. Na prvem mestu je skrb za pravice potrošnikov, vendar ne smemo pozabiti niti na letalske prevoznike, saj bi v primeru njihovega stečaja, potniki ostali brez poplačila ter brez možnosti opravljanja letalskih prevozov«, je še dejal državni sekretar Aleš Mihelič.