Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka mag. Nataša Dolenc odprla nacionalni seminar o hibridnih grožnjah

Državna sekretarka mag. Nataša Dolenc je s pozdravnim nagovorom odprla nacionalni seminar o hibridnih grožnjah, ki poteka na Ministrstvu za obrambo od 1. do 3. oktobra 2019.

Nacionalni seminar o hibridnih grožnjah je Ministrstvo za obrambo organiziralo v sodelovanju z Natovim poveljstvom za specialne operacije (NSHQ). Posebno dodano vrednost seminarja prispeva okrogla miza, ki je bila izvedena kot uvod v seminar in na kateri so sodelovali dr. Antonio Missiroli, pomočnik generalnega sekretarja Nata za pojavljajoče varnostne izzive, Kirsti Narinen, direktorica za mednarodne odnose v Evropskem centru odličnosti za zoperstavljanje hibridnim grožnjam iz Helsinkov, ter dr. Damir Črnčec, svetovalec za nacionalno varnost in državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije. Visoki gosti so podali Natov, EU in nacionalni vidik soočanja s hibridnimi grožnjami ter vidik Evropskega centra odličnosti za zoperstavljanje hibridnim grožnjam iz Helsinkov, katerega članica je Slovenija postala julija letos.

Vsebinsko izvedba nacionalnega seminarja sovpada z nacionalnimi prizadevanji o krepitvi aktivnosti na področju soočanja s hibridnimi grožnjami, med drugim tudi s sprejemom Resolucije o strategiji nacionalne varnosti 26. septembra 2019 v Državnem zboru Republike Slovenije.

Nameni in cilji seminarja so dvig zavedanja v Sloveniji o hibridnih grožnjah, o njihovem celovitem in medresorskem zoperstavljanju na vseh področjih tako v javni in zasebni sferi kot tudi z vidika javno-zasebnega partnerstva ter na vseh ravneh v okviru kriznega upravljanja in vodenja v Republiki Sloveniji in v komplementarnosti z aktivnostmi, ki potekajo v Natu in EU na tem področju ter krepitvijo odpornosti in izgradnjo nacionalnih zmogljivosti za zoperstavljanje hibridnim grožnjam.

Seminar je usmerjen v iskanje konkretnih rešitev in temelji na aktivnostih treh delovnih skupin, sestavljenih iz predstavnikov z različnih ministrstev, vladnih služb in gospodarskih družb posebnega pomena za obrambo, ki bodo proučevale različne možnosti pojavljanj, identificiranja in odzivanja na hibridne grožnje s svojih horizontalnih področij in pristojnosti v Sloveniji, razvoj metod in pristopov za zoperstavljanje hibridnim grožnjam v vseh fazah pojavljanja hibridne aktivnosti (nizka, srednja, visoka) ter obsega seznanitev z načinom uporabe modela razvoja strategije po načelu cilj–načini–sredstva.

Ob koncu seminarja bo zbrane – med vabljenimi so tudi člani Sekretariata Sveta za nacionalno varnost – nagovoril namestnik poveljnika Natovega poveljstva za specialne operacije brigadir Stephenson.