Skoči do osrednje vsebine

Dr. Pivec: »Mladi si želijo posvetovanja in stikov v regiji, saj jih povezuje slovenski jezik in zgodovina«

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila sklepne prireditve M.A.J. – Mreže Alpe Jadran. Projekt M.A.J. je projekt, za katerega je ključno, da omogoča mladim v zamejstvu vpogled in poznavanje realnosti v matični državi Sloveniji. »Prepričana sem, da so takšni načini povezovanja in usposabljanja mladih zelo pomembni za krepitev slovenske manjšine v zamejstvu tudi za bodoče generacije mladih Slovenk in Slovencev«, je v nagovoru dejala ministrica. Dogodek, ki se ga je udeležil tudi predsednik Vlade RS Marjan Šarec, je organizirala Slovenska gospodarska zveza iz Celovca v sodelovanju z drugimi zamejskimi organizacijami ob podpori Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Slovenska gospodarska zveza iz Celovca je bila pobudnica projekta za povezovanje in izobraževanje mladih (od 17 do 30 let) v vseh štirih zamejstvih. Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je predlog sprejel in izdelan je bil projekt MAJ. Zamejske organizacije so vsaka v svoji državi naredile nabor mladih, ki so bili pripravljeni se vključiti v ta projekt. Cilj projekta je medsebojno spoznavanje in družabnost, skupno razmišljanje, spoznavanje uspešnih primerov razvojnih, kulturnih podjetniških pristopov in priložnosti v regiji, spoznavanje sposobnosti, izkušenj, prednosti ki jih skupno imajo, osvajanje veščin za uspešno nastopanje, ustvarjanje vizij razvojnega potenciala regije, razširitev mreže poznanstev in ustvarjanje novih povezav ter razvijati podjetniško miselnost in inovativnost.

Ministrica dr. Aleksandra Pivec je v nagovoru pozdravila uspešen projekt, ki ga spremlja že od vsega začetka. »Vesela sem, da je projekt obrodil sadove in se danes lahko veselimo predstavitve rezultatov preteklih aktivnosti, ki so postregle s presežki. Vse to kaže na to, da si mladi želijo povezovanja in stikov v regiji, saj jih povezuje slovenski jezik in zgodovina. Še kot državna sekretarka na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu sem močno podpirala ta projekt in pozdravljam začetek novega kroga projekta tudi v letu 2020«. Ministrica je izpostavila tudi aktivnosti ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki že vrsto let podpira Kmečko izobraževalno skupnost iz avstrijske Koroške, ki organizira prakso za dijake srednje šole Strahinj pri slovenskih kmetih na avstrijskem Koroškem. »Trudimo se to sodelovanje na področju izmenjave delovnih praks razširiti še na druge srednješolske kmetijske centre«. Dobre prakse prvega kroga projekta M.A.J. so po besedah dr. Pivčeve pokazale mnoge prednosti in potrebe kar kličejo po nadaljevanju tega projekta. »Zato me veseli, da se z njim nadaljuje tudi v letu 2020 in tako pridobi k sodelovanju še več mladih iz zamejstva. Mladi boste tako spoznali tudi manj poznane zamejske kraje in imeli priložnost navezati stike z ljudmi, ki skrbijo za slovensko manjšino in negovali slovenski jezik, ki nas povezuje in hkrati ustvarja nove priložnosti«.

Letošnji sklop srečanj v okviru projekta M.A.J. je postregel s presežki v številu udeležencev in zanimanju medijev za projekt. Po prepričanju organizatorja, naraščajoče število udeležencev nakazuje na to, kako pomembno je povezovanje za mlade v regiji in da si želijo stikov v regiji. V letu 2020 bodo M.A.J. izvedli 5 krat. Sestavljen bo iz dvodnevnih srečanj (petek in sobota) na lokacijah v zamejstvu. Za leto 2020 imajo v načrtu obiskati Benečijo, Podjuno, Porabje in okolico Reke. Del predavanj na vsakem srečanju bo tudi prihodnje leto namenjeno predstavitvi kraja, kjer srečanje poteka, zgodovine in kulture. S tem bodo imeli mladi možnost navezati stike z ljudmi, ki živijo, ustvarjajo in vzdržujejo strukture in dejavnosti Slovencev v zamejstvu.

Iskalnik