Skoči do osrednje vsebine

Delavnica izmenjave znanja o evropski državljanski pobudi

Na predstavništvu Evropske komisije v Ljubljani je 24. septembra 2019 potekala delavnica izmenjave znanja o evropski državljanski pobudi.

Delavnica v Predstavništvu Evropske komisije o državljanski pobudi | Avtor MJU

Evropska državljanska pobuda je orodje, ki omogoča državljanom EU, da sooblikujejo evropsko politiko in vplivajo na svojo prihodnost. Poldnevna delavnica je del kampanje Evropska državljanska pobuda: prevzemite pobudo, ki jo je Evropska komisija začela aprila 2018.

Na dogodku je bila predstavljena tudi nova Uredba št. 2019/788/EU o evropski državljanski pobudi, ki bo v veljavo stopila 1. januarja 2020 in nadomestila sedaj veljavno Uredbo št. 211/2011/EU o evropski državljanski pobudi, ki se je začela uporabljati aprila 2012 in določa postopke in pogoje za izvedbo državljanske pobude, s katero državljani predlagajo konkretne zakonske spremembe na vseh področjih, na katerih ima Evropska komisija zakonodajno pristojnost, kot so denimo okolje, kmetijstvo, energija, promet, trgovina.

Pobudo lahko prijavi 7 državljanov EU iz najmanj 7 različnih držav članic, ki so dovolj stari, da lahko volijo. Ko ima pobuda milijon podpisov podpore, pri čemer mora zbrati minimalno število podpisov v najmanj 7 državah, mora Evropska komisija odločiti, ali bo ukrepala ali ne.

Nova Uredba v bistvu ne bo spremenila samega postopka in namena evropske državljanske pobude. Cilj je zagotoviti, da bo evropska državljanska pobuda dostopnejša organizatorjem in podpornikom, da je zanje manjše breme in da jo lažje uporabljajo, ter da v tem okviru sodeluje čim več državljanov EU.

Ministrstvo za javno upravo je pristojno za prenos nove Uredbe. Sedaj veljavna Uredba št. 211/2011/EU je na nacionalni ravni implementirana z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi.

V okviru implementacije nove Uredbe bo glavna novost, da se določi kontaktno točko za brezplačno zagotavljanje informacij in pomoči skupinam organizatorjev in tudi zagotoviti možnost podpore pobudi na spletu z uporabo priglašenih sredstev elektronske identifikacije ali z elektronskim podpisom izjave o podpori v smislu Uredbe (EU) št. 910/2014.

Odprto ostaja vprašanje nižanja starostne meje za podporo pobudi iz 18 na 16 let. Nova Uredba namreč nagovarja države članice, da lahko v skladu s svojo nacionalno zakonodajo določijo, da je najnižja starost, s katero se pridobi pravica do podpore, 16 let.

Delavnice se je z Ministrstva za javno upravo udeležila strokovna sodelavka Anja Hostnik.