Skoči do osrednje vsebine

Danes nakazilo 350 EUR mesečnega temeljnega dohodka

Nakazilo je prejelo 32.015 samozaposlenih, kmetov, družbenikov in verskih uslužbencev, ki so do 18. 4. 2020 preko eDavkov vložili izjavo.

V skladu s 35. členom ZIUZEOP upravičencem za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka, ki so do 18. 4. 2020 vložili izjavo, da zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, nakaže Finančna uprava mesečni temeljni dohodek za marec do 25. 4. 2020. Na tej podlagi je Finančna uprava danes izvedla nakazilo 32.015 upravičencem, v skupnem znesku 11.205.250 evrov.

Seznam prejemnikov mesečnega temeljnega dohodka je objavljen na spletni strani Finančne uprave.

V isti izjavi lahko upravičenci zaprosijo za mesečni temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov. Izjavo se lahko na Finančno upravo pošlje le preko eDavkov  (prek spletnega portala eDavki ali mobilne aplikacije eDavki). Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki. V eni izjavi se uveljavljata obe ugodnosti.

Več informacij o omenjenih izjavah, rokih za predložitev in datumov nakazil lahko najdete v novici z dne 14.4.2020 na spletni strani Finančne uprave.