Skoči do osrednje vsebine

Dan brez kajenja naj postane življenje brez kajenja

Vsako leto 31. januarja obeležujemo dan brez cigarete, ki naj vsem kadilcem pomeni priložnost za opustitev kajenja. V Sloveniji še vedno kadi slaba četrtina odraslih prebivalcev, pri čemer jih kar dve tretjini želi kajenje opustiti. Kadilcem, ki želijo opustiti kajenja in pri tem potrebujejo pomoč, so pri nas na voljo številni brezplačni programi za opuščanje kajenja. Na voljo je tudi brezplačna anonimna številka 080 2777, za delovanje katere je Ministrstvo za zdravje zagotovilo dodatna sredstva za razširitev delovanja telefonskega svetovanja. Številka je na voljo vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, in vključuje tudi proaktivno telefonsko svetovanje.

Vsako leto za posledicami kajenja v Sloveniji umre več kot 3.000 prebivalcev, zato z namenom  preprečevanja začetka kajenja in spodbujanja opuščanja kajenja uvajamo številne ukrepe. Eden zadnjih, v okviru celovitega nabora učinkovitih ukrepov, ki jih je prinesel novi Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, je uvedba enotne embalaže, ki je za cigarete in tobak za zvijanje obvezna od 1. januarja 2020. »Z uvedbo enotne embalaže sporočamo, da gre za izdelke, ki niso nekaj vsakdanjega in sprejemljivega. Pred zavajajočim vplivom trženja in oglaševanja s pomočjo embalaže želimo še posebej zaščititi otroke in mlade. Enotna embalaža je eden izmed učinkovitih ukrepov celovitega pristopa nadzora nad tobakom, ki prispeva k znižanju deleža kadilcev, še posebej med mladimi. S tem ukrepom se Slovenija pridružuje najnaprednejšim državam v svetu na tem področju, kot so Avstralija, Francija, Velika Britanija, Irska in Norveška«, je povedala Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje.

Pomemben ukrep, ki ga je uvedel nov zakon z namenom boljšega nadzora nad prepovedjo prodaje tobačnih in povezanih izdelkov mladoletnim ter prepovedjo oglaševanja in promocije teh izdelkov, je tudi uvedba dovoljenj za prodajo. »Ministrstvo za zdravje je izdalo že več kot 6.000 dovoljenj za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov. Seznam izdanih dovoljenj in seznam prepovedi prodaje, ki so bile izrečene zaradi ugotovljenih kršitev prepovedi prodaje mladoletnim, sta objavljena na spletni strani Ministrstva za zdravje,« je še povedala Mojca Gobec.

 

Več vsebine najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.