Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Pojasnilo glede osebnega prevzema alkohola in alkoholnih pijač

  Vlada je včeraj izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 7. decembra 2020. Z dopolnitvijo Odloka se je določila sprememba pri osebnem prevzemu na prevzemnih mestih, in sicer odlok dovoljuje osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno.

 • Podaljšanje veljavnosti terminskih vozovnic Slovenske Železnice

  Potnikom, ki imajo v času Odloka o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije veljavne vozovnice, se od ponovne vzpostavitve do najkasneje 31. 12. 2020 omogoči podaljšanje vozovnic.

 • Video

  Vlada bo po odločitvi Ustavnega sodišča na podlagi strokovnih izhodišč znova odločala o ukrepih

  Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 so sodelovali državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič, inšpektorica Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata, namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak ter vladni govorec Jelko Kacin.

 • Podaljšanje veljavnosti turističnih bonov

  Vlada je danes izdala sklep o podaljšanju veljavnosti turističnega bona in sicer do 31. decembra 2021 za upravičence, ki bonov do uveljavitve sklepa še niso koristili.

 • Epidemiološka situacija tudi v prihodnjem tednu še vedno narekuje izobraževanje na daljavo

  Vlada je danes zaradi aktualnih epidemioloških podatkov podaljšala vse ukrepe, zato v naslednjem tednu izobraževanje na daljavo ostaja na vseh ravneh izobraževanja, vrtci pa bodo še vedno zagotavljali le nujno varstvo otrok.

 • Višja sila zaradi ustavitve javnega prevoza

  Novi interventni zakon PKP6, to je Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE), ki se je uveljavil 28. 11. 2020, naslavlja tudi vprašanje upravičenja do nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela delavca zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza.

 • V PKP 7 bomo vključili 100% nadomestilo za okužene zaposlene med opravljanjem dela

  Ministrstvo za zdravje bo vladi predlagalo, da v interventni zakon PKP 7 - 7. paket Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) vključi določbo, da zavarovancu oziroma zaposlenemu pripada 100 % nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela zaradi covid-19 iz razloga bolezni.

 • Na ministrstvu za zdravje intenzivno pripravljamo tako krovno kot izvedbene strategije cepljenja proti covid-19

  »Krovna strategija cepljenja proti covid-19 sledi trem ciljem: zmanjšati umrljivost, hospitaliziranost in ogroženost najbolj izpostavljenih skupin virusu SARS-CoV-2. Na ministrstvu ne razmišljamo o obveznem cepljenju proti covid-19, bo pa pomemben del strategije tudi komunikacijski načrt za dvig osveščenosti o pomenu cepljenja za zagon gospodarstva in nemotenega delovanja šol, kulturnih ustanov in drugih delov družbe,« je ob pripravi poudaril minister Tomaž Gantar.

 • Delo na domu eden ključnih ukrepov za omejevanje širjenja Covid-19

  Minister Janez Cigler Kralj k delu na domu poziva ves čas od nastopa svojega mandata, saj gre za enega ključnih ukrepov za omejevanje širjenja Covid-19 znotraj delovnih okolij, ki pa hkrati ohranja delovne procese, tam kjer je to možno seveda. Od 1. 10. 2020 do vključno 25. 11. 2020 je pristojni inšpektorat za delo prejel 7953 obvestil delodajalcev o delu na domu.

 • V prihodnjem tednu izobraževanje še na daljavo, šolsko leto 2020/2021 le z enim ocenjevalnim obdobjem

  Ker je trenutna epidemiološka situacija slabša od pričakovane, bo v tednu od 30. novembra do 4. decembra izobraževanje na vseh ravneh potekalo še vedno na daljavo, vrtci pa bodo tudi v tem tednu zagotavljali le nujno varstvo otrok.

 • Še nekaj dni za prijavo za sofinanciranje obratovalnih stroškov v gostinstvu in turizmu

  V četrtek, 26. novembra 2020, ob 18. uri se izteče rok za prijavo na javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19, torej v obdobju od 12. marca do 31. maja 2020. Podjetja, ki ustrezajo pogojem v javnem pozivu, vabimo k pravočasni oddaji vlog.

 • Varuhi predšolskih otrok lahko nadaljujejo s svojo dejavnostjo

  Od srede, 18. novembra 2020, varuhi predšolskih otrok, ki so vpisani v register pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, lahko nadaljujejo z opravljanjem svoje dejavnosti.

 • Seznam vrtcev, ki zagotavljajo nujno varstvo

  Objavljamo posodobljen seznam odprtih vrtcev, ki zagotavljajo nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni, in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

 • Ukrepi za zajezitev širjenja v socialno varstvenih zavodih

  Objavljamo pregled ukrepov za zajezitev širjenja v socialno varstvenih zavodih, ki so bili sprejeti vse od prvega vala naprej. Ministrstvo je z vodstvi domov za starejše vseskozi v kontaktu, na njihove potrebe se odzivamo ažurno in narediti vse, kar lahko, da jim zagotovimo vso potrebno pomoč. Vsa navodila, kako ravnati v primeru okužb domovi imajo. Zdravje in varnost oskrbovancev in zaposlenih vselej ostaja na prvem mestu. Minister Janez Cigler Kralj je celostno skrb za starejše določil za eno izmed prioritet svojega mandata.

 • Poseben kontaktni center za informacije o ukrepih za zajezitev virusa COVID-19

  Na ministrstvu za infrastrukturo smo vzpostavili poseben kontaktni center, kjer lahko dobite pojasnila o ukrepih s področja infrastrukture, ki jih je sprejela vlada za omejevanje širjenja virusa COVID-19

 • Pojasnilo v zvezi z začasno prepovedjo izvajanja dejavnosti na področju voznikov in vozil

  Začasna prepoved ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:
  - izvajanje nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
  - rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter
  - postopkov in nalog v tahografskih delavnicah.

 • Tudi v prihodnjih 14 dneh se izobraževanje izvaja na daljavo

  Na podlagi vladnega sklepa o podaljšanju ukrepov in omejitev na področju vzgoje in izobraževanja, zavodi ostajajo zaprti.

 • Sklepanje zakonskih in partnerskih zvez v času epidemije

  Ob upoštevanju trenutnih epidemiološki razmer v Republiki Sloveniji in v ta namen odrejenih ukrepov, ter v skladu z določbo četrtega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list, številka 155/20, 159/20 in 163/20; v nadaljevanju Odlok), je minister, pristojen za družino, z dopisom z dne 13. 11. 2020 vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez na vseh upravnih enotah v Republiki Sloveniji, ob pogoju da so pri sklenitvi prisotne največ 3 osebe (bodoča zakonca oziroma partnerja ter matičar) ter ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov in spoštovanju vseh veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe.

 • Nov način pridobivanja potrdil o prestajanju karantene na domu

  Čas epidemije je poseben in od nas zahteva nenehne prilagoditve življenja in poslovanja. Eden od ključnih ukrepov za omejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 je, da oseba, ki ji je bila potrjena okužba (s testom ali na podlagi mnenja zdravnika), ostane doma.

 • Varstvo otrok zaradi višje sile

  Zaradi številnih vprašanj glede varstva otrok v času, ko so šole in vrtci zaprti oziroma nedostopni za vse otroke, smo pripravili kratke, poenostavljene odgovore. Ob tem poudarjamo, da morajo biti izpolnjeni tudi drugi zakonski pogoji, ki so podrobneje obrazloženi v nadaljevanju dokumenta. Poudarjamo medsebojno komunikacijo med delavci in delodajalci in pozivamo k njej.