Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Nujen poziv vinogradnikom – prijava pridelka grozdja in vina

  Od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo prejeli poimenski seznam več kot 380 pridelovalcev, ki obdelujejo najmanj 10 arov vinograda, nato tistih z manj kot 10 arov vinograda, ki pridelek prodajajo, in pridelovalcev, ki pridelujejo samo grozdje in ga prodajo, ki so vsi zavezanci za prijavo pridelka letnika 2019 in tega niso storili v zakonsko predpisanem roku do 20. 11. 2019.

 • Minister Rudi Medved podelil priznanja uporabnikom modela kakovosti CAF v letu 2019

  Minister za javno upravo Rudi Medved je skupaj z državno sekretarko Mojco Ramšak Pešec in generalnim direktorjem Direktorata za javni sektor Petrom Pogačarjem podelil priznanja uporabnikom modela kakovosti CAF v letu 2019.

 • Nedelovanje aplikacije RKG v januarju

  Aplikacija za vodenje registra kmetijskih gospodarstev ne bo delovala od 13. 1. do 17. 1. 2020.

 • Višji prejemki upravičencev po t.i. »vojni zakonodaji«

  Na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS je bil v Uradnem listu RS, št. 46/2019, dne 19. 7. 2019 objavljen Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS od 1. julija 2019. Sklep določa, da se za transferje opravi uskladitev v višini 2,4 %. Na podlagi uradnih podatkov Statističnega urada RS je rast cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-junij 2019 znašala 2,4%, ki predstavlja odstotek uskladitve. Za ta odstotek se od 1. julija 2019 dalje uskladijo tudi vsi mesečni denarni prejemki vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja po t. im. »vojnih« zakonih.

 • Obvestilo za vinogradnike – prijava pridelka grozdja in vina do 20. novembra 2019

  Pridelovalci, ki obdelujejo najmanj 10 arov vinograda, morajo v skladu s 13. členom Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina do 20. novembra 2019 upravni enoti prijaviti celoten pridelek letnik 2019, vključno s pridelkom, namenjenim za lastno porabo. Obveznost velja tudi za pridelovalce z manj kot 10 arov vinograda, če pridelek prodajajo, kot tudi za pridelovalce, ki pridelujejo samo grozdje in ga prodajo. V primeru, da je grozdje kupil kupec iz RS za nadaljnjo predelavo v vino in za trženje, je nakup pridelka dolžan prijaviti kupec.

 • Komasacijski postopek na območju Veliki Podlog

  Upravna enota Krško je za komasacijsko območje Veliki Podlog v času med 9. in 23. septembrom 2019 v prostorih vaške sobe na Jelšah in na sedežu Upravne enote Krško javno razgrnila predloge elaborata obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, elaborata vrednotenja zemljišč ter elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja. Na elaborate so komasacijski udeleženci lahko v tem času podali pisne pripombe in predloge. Še do vključno 1. 10. 2019 pa lahko komasacijski udeleženci podajo pisne pripombe na sedežu UE Krško v pisarni št. 105 (1. nadstropje) v času uradnih ur: v ponedeljek in torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, v sredo od 7. do 12. in od 13. do 17. ure, v petek pa od 8. do 13. ure.

 • Prijava zalog vina na dan 31. julij 2019

  Pridelovalce grozdja, mošta in vina, vpisane v Register pridelovalcev grozdja in vina, ki so prijavili vino, letnik 2018, obveščamo, da so v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev grozdja in vina dolžni najkasneje do 7. septembra 2019 upravni enoti prijaviti zaloge vina na dan 31. julij 2019.

Iskalnik