Skoči do osrednje vsebine

Okrožnice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Organizacija dela vrtcev v mesecu juliju in avgustu 2020 in najava posameznih novosti v šolskem letu 2020/2021

  V nadaljevanju navajamo nekaj usmeritev za organizacijo dela v juliju in avgustu 2020 ter posredujemo nekaj aktualnih informacij:
  1. Organizacija dela v mesecu juliju in avgustu 2020
  2. Vnos podatkov o oddelkih vrtca v aplikacijo CEUVIZ
  3. Vnos podatkov o zaposlenih v aplikacijo KPIS
  4. Plačilni roki
  5. Uveljavljanje višje sile na podlagi šestega odstavka 137. člena ZDR
  6. Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije in dodatek za delo v rizičnih razmerah

 • Vprašanja vrtcev glede odprtja vrtcev z dnem 18. 5. 2020 Nov Novica

  V nadaljevanju vam posredujemo odgovore na najbolj pogosta vprašanja vrtcev glede odprtja vrtcev z dnem 18. 5. 2020

 • Sklepa razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela, prometa in športa, ki opredeljujeta zdravstvene omejitve ...

  V okrožnici sta objavljena Sklepa razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela, prometa in športa, ki opredeljujeta zdravstvene omejitve vključevanja zaposlenih, otrok in dijakov v vzgojno-izobraževalno delo, ob postopnem ukinjanju ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja.

 • Postopno odpiranje vrtcev od 18. 5. 2020 dalje

  Vlada RS je sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje.

 • Epidemija koronavirusa v Republiki Sloveniji in položaj vrtcev od 16. 3. 2020 dalje

  V okrožnici so podana obvestila v zvezi z zaptrjem vrtcev od 16. 3. 2020 dalje.

 • Odmera in izraba letnega dopusta

  Vsebina okrožnice o odmeri in izrabi letnega dopusta:

  I. Odmera letnega dopusta

  1. Pravne podlage
  2. Pridobitev pravice do letnega dopusta
  3. Minimalno trajanje letnega dopusta
  4. Pravica do sorazmernega letnega dopusta
  5. Dodatni dnevi letnega dopusta po ZDR-1
  6. Dodatni dnevi letnega dopusta po KPVIZ
  6/1 Delovna doba
  6/2 Zahtevnost delovnega mesta
  6/3 Delovni pogoji
  - Zahtevnost dela
  - Delo v hrupu, vročini, prahu, vlagi, pod vplivom vremenskih razmer
  - Delo v nočnem času
  - Strokovni delavci
  6/4 Psihične obremenitve, socialne in zdravstvene razmere
  6/5 Starost
  7. Odmera letnega dopusta
  8. Pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta
  9. Zaposlitve s krajšim delovnim časom
  10. Zaposlitve za določen čas
  11. Odpoved pravici do letnega dopusta
  12. Pravno varstvo  II. Izraba letnega dopusta

  13. Deljena izraba letnega dopusta
  14. Izraba letnega dopusta pri pogodbi o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z več delodajalci
  15. Prenos letnega dopusta v naslednje leto
  16. Izraba letnega dopusta strokovnih delavcev (ZOFVI 125. ČLEN)
  17. Šolski koledar
  18. Izraba letnega dopusta praviloma v času počitnic (KPVIZ 45. ČLEN)
  19. Izraba 2 dni letnega dopusta po želji delavca (KPVIZ 48. ČLEN)
  20. Vezanost izrabe letnega dopusta na delovno razmerje
  21. Letni dopust se izrablja v delovnih dneh
  22. Nadomestilo za neizrabljen letni dopust
  23. Nadomestilo za preveč izrabljen letni dopust
  24. Način izrabe določen v pogodbi o zaposlitvi
  25. Dopolnjevanje učne obveznosti in izraba letnega dopusta

 • Vzorec ugotovitvenega sklepa o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka, ki je vključen v redni oddelek programa za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovni pomočjo

  Ker smo na področju predšolske vzgoje zaznali potrebo po poenotenju dokumenta, ki opredeljuje dodatne stroške za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek, smo na ministrstvu pripravili vzorec ugotovitvenega sklepa o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka, ki je vključen v redni oddelek programa za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

 • Sklenitev pogodbe o delu v primeru obstoja elementov delovnega razmerja

  Z okrožnico vas želimo opozoriti na nezakonite podjemne pogodbe, ki jih javni in zasebni vrtci sklepajo za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, ter seznaniti z pravnimi predpisi, ki urejajo to področje.

 • Postopek imenovanja ravnatelja

  6. aprila 2016 smo objavili okrožnico za vse vzgojno-izobraževalne zavode o postopkih imenovanja ravnatelja/ravnateljice. S prehodom na nove spletne strani in zaradi lažje dostopnosti informacij, objavljamo okrožnico tudi na novi spletni strani.

 • Seznanitev z novostmi

  Vsebina okrožnice se nanaša na: 1. spremembe in dopolnitve Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 2. javni razpis za financiranje krajših programov v šolskem letu 2019/20, 3. soglasje staršev v procesu svetovanja oz. nudenja pomoči otroku, 4. nadgradnjo aplikacije KPIS in 5. informacije Inšpektorata RS za šolstvo.

 • Načrtovanje organizacije dela v vrtcih za šolsko leto 2019/2020

  V okrožnici navajamo nekaj pojasnil in informacij, v pomoč pri načrtovanju organizacije dela v vrtcu za šolsko leto 2019/2020.