Skoči do osrednje vsebine

Odmera in izraba letnega dopusta

Vsebina okrožnice o odmeri in izrabi letnega dopusta:

I. Odmera letnega dopusta

1. Pravne podlage
2. Pridobitev pravice do letnega dopusta
3. Minimalno trajanje letnega dopusta
4. Pravica do sorazmernega letnega dopusta
5. Dodatni dnevi letnega dopusta po ZDR-1
6. Dodatni dnevi letnega dopusta po KPVIZ
6/1 Delovna doba
6/2 Zahtevnost delovnega mesta
6/3 Delovni pogoji
- Zahtevnost dela
- Delo v hrupu, vročini, prahu, vlagi, pod vplivom vremenskih razmer
- Delo v nočnem času
- Strokovni delavci
6/4 Psihične obremenitve, socialne in zdravstvene razmere
6/5 Starost
7. Odmera letnega dopusta
8. Pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta
9. Zaposlitve s krajšim delovnim časom
10. Zaposlitve za določen čas
11. Odpoved pravici do letnega dopusta
12. Pravno varstvoII. Izraba letnega dopusta

13. Deljena izraba letnega dopusta
14. Izraba letnega dopusta pri pogodbi o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z več delodajalci
15. Prenos letnega dopusta v naslednje leto
16. Izraba letnega dopusta strokovnih delavcev (ZOFVI 125. ČLEN)
17. Šolski koledar
18. Izraba letnega dopusta praviloma v času počitnic (KPVIZ 45. ČLEN)
19. Izraba 2 dni letnega dopusta po želji delavca (KPVIZ 48. ČLEN)
20. Vezanost izrabe letnega dopusta na delovno razmerje
21. Letni dopust se izrablja v delovnih dneh
22. Nadomestilo za neizrabljen letni dopust
23. Nadomestilo za preveč izrabljen letni dopust
24. Način izrabe določen v pogodbi o zaposlitvi
25. Dopolnjevanje učne obveznosti in izraba letnega dopusta