Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Evropski dan pomorstva

  Ob evropskem dnevu pomorstva, 20. maju, Uprava RS za pomorstvo čestita vsem pomorščakom, ki s svojim predanim delom na morju tudi v času, ko se ves svet spopada z epidemijo virusa SARS-CoV-2, zagotavljajo prevoz blaga in s tem krepijo svetovno gospodarstvo.

 • Pomorščaki opredeljeni kot "ključni delavci"

  Republika Slovenija je pomorščake opredelila kot "ključne delavce" in o tem obvestila Mednarodno pomorsko organizacijo.

 • Dan pomorstva - Otvoritev Centra za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah

  Leta 1991 smo se v Sloveniji odločili, da bomo svojo zavezanost morju zapisali v Resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije. Pet let kasneje, 7. marca 1996, je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, s katerim je 7. marec, dan sprejetja Resolucije o pomorski usmeritvi Republike Slovenije, določila za dan pomorstva.

 • Predhodno naročanje strank na Upravi za pomorstvo v času izrednih zdravstvenih razmer/pandemije

  V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, se zaradi preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2, na upravi do preklica uvajajo naslednji ukrepi:

 • Obisk Predsednika Republike v Centru za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju

  Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor si je v sklopu obiska štaba Civilne zaščite za Obalno regijo ogledal Center za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju, ki deluje v okviru Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.

 • Upravne storitve s področja vpisnika čolnov in izdaje pomorskih listin

  S ponedeljkom, 5.10.2020 bodo določene storitve strankam na voljo v novih poslovnih prostorih.

 • Nov razpored uradnih ur Uprave za pomorstvo

  Dne 24.9.2020 prične veljati novi razpored uradnih ur Uprave za pomorstvo.

 • Potrditev Interreg ADRION projekta EUREKA

  29. julija 2020 je bilo potrjenih pet od trinajstih prijavljenih strateških projektov v okviru 3. razpisa programa Interreg ADRION. Skupna vrednost prijavljenih projektov je 13,6 milijona evrov, od česar sofinanciranje EU predstavlja 11,6 milijona evrov. Znanstevno-raziskovalno središče Koper (projekt REINSER) in Univerza v Ljubljani (projekt SI4CARE) sta vodilna partnerja projektov, v okviru katerih nastopata.

 • Sprostitev izvajanja javnega prevoza potnikov

  Z 11. majem je sproščen prevoz potnikov v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije ter na celinskih vodah. Izvajalci prevozov pri tem upoštevajo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-Cov-2 za javni ladijski potniški promet.

 • Izvajanje pomorske pilotaže v koprskem tovornem pristanišču

  Z začetkom uporabe Uredbe o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže, ki določa, da se pomorska pilotaža v koprskem tovornem pristanišču zagotavlja v obliki javnega podjetja, je od 10.5.2020 od 00:00 dalje edini izvajalec pomorske pilotaže v koprskem tovornem pristanišču družba KOPP d.o.o.

 • Največja hitrost ladij na področju koprskega tovornega pristanišča

  Uprava za pomorstvo je določila največjo dovoljeno hitrost ladij na področju sidrišča koprskega tovornega pristanišča.

 • Poziv uporabnikom športnih-rekreativnih plovil in rekvizitov

  Vlada Republike Slovenije z 18. 4. 2020 dalje prebivalcem Republike Slovenije znotraj posameznih občin dopušča izvajanje nekaterih športno-rekreativnih dejavnosti na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih.

 • Ponovno izvajanje pregledov čolnov

  Na Upravi za pomorstvo s torkom, 21. 4. 2020, ponovno pričenjamo izvajati upravne postopke v zvezi z vpisnikom čolnov (vpis in izbris čolna, sprememba lastništva, redni pregled).

 • Dan pomorstva 2020

  Uprava za pomorstvo je 6. marca pripravila slovesnost ob Dnevu pomorstva, ki smo jo letos združili s slavnostno otvoritvijo novih poslovnih prostorov. Slavnostna govornica na slovesnosti je bila ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek.

 • Ukrepi v zvezi z COVID-19

  Z dnem 31.3.2020 so v okviru ukrepov v zvezi s COVID-19 objavljeni tudi ukrepi za pomorščake.

  Ker je v času Izbruha virusa COVID-19 pomembno, da so osebe, odgovorne za zagotavljanje varnega prevoza blaga in ljudi seznanjene s preventivnimi ukrepi, ki veljajo v .posameznih državah, je Evropska agencija za pomorsko varnost vzpostavila enotno spletno mesto, kjer so na voljo podatki o ukrepih v veljavi v posamezni državi članici EU in državi EFTE.

 • Prepoved in omejitve izvajanja javnega prevoza potnikov

  V skladu s sprejetim Odlokom o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji, je do nadaljnjega v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije ter na celinskih vodah prepovedano izvajanje prevoza potnikov, razen izjem, ki so določene s tem odlokom.

 • Zagotavljanje storitev Uprave RS za pomorstvo

  Da bi čim bolj omejili širjenje možnosti okužbe z novim »Koronavirusom«, vsem državljanom svetujemo, da upravne postopke, za katere ni nujno potreben obisk Uprave v Kopru, opravite po pošti (spremembe lastništva, vpis/izbris motorja, vpis zastavne pravice, prijava za pristop k izpitu za voditelja čolna, upravljanje z VHF GMDSS postajo….).

 • Odpoved izpitnih rokov

  Na Upravi RS za pomorstvo smo sprejeli preventivne ukrepe za preprečitev širjenja koronavirusa COVID-19. V okviru preventivnih ukrepov smo sprejeli tudi odločitev, da do nadaljnjega ne bomo izvajali izpitov za upravljanje s čolni.

 • Obisk delegacije Uprave za pomorsko varnost in upravljanje z lukami Črne gore

  Direktor Uprave Republike Slovenije za pomorstvo Jadran Klinec je v Kopru gostil delegacijo Uprave za pomorsko varnost in upravljanje z lukami Črne gore pod vodstvom direktorja Safeta Kočana.

 • Odprava posledic visoke plime

  Zaradi odpravljanja posledic visoke plime Uprava Republike Slovenije za pomorstvo ne more zagotavljat običajne odzivnosti pri dajanju informacij strankam preko objavljanih telefonskih številk v upravnih postopkih izdaje listin, prav tako je moteno poslovanje s strankami v navedenih zadevah.